Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Aktien

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: IMMNOV

ISIN-kod: SE0006091997

LEI-kod: 549300KHWL6KK1XGUO81

Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB