Boston An independent LDT provider

Aktien

Handelsinformation

Kortnamn (ticker) på Nasdaq Stockholm: IMMNOV

ISIN-kod: SE0006091997

LEI-kod: 549300KHWL6KK1XGUO81

Aktierna registreras av Euroclear Sweden AB