Boston An independent LDT provider

PDMR transaktioner

Bolagen på Nasdaq Stockholm lyder sedan den 3 Juli 2016 under nya regler. Sedan dess ska insiders anmäla anmälningspliktiga transaktioner till Finansinspektionen, som även har övertagit ansvaret för att offentliggöra insiders transaktioner. Som en service till aktiemarknaden avser Immunovia AB att tills vidare på frivillig basis fortsätta att tillhandahålla en förteckning över bolagets permanenta insiders samt deras kända transaktioner och innehav på bolagets hemsida.

Klicka på länken för transaktionshistorik