Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Den spanska kliniken Santiago de Compostela går med i den största prospektiva studien någonsin avseende ärftlig risk att utveckla bukspottkörtelcancer

februari 16, 2018

Internationell validering genom samarbete mellan ledande cancercentra i Europa och USA är en viktig del av Immunovias utvecklings- och kommersialiseringsstrategi för portföljen av IMMray®-test. Därför har företaget påbörjat PanFAM-1, den största prospektiva multicenterstudien för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer någonsin med användning av IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. 

Immunovia LUND, Sverige och Santiago de Compostela, Spanien – Immunovia AB meddelar idag att Universitetssjukhuset i Santiago de Compostela är den senaste internationellt erkända deltagaren i PanFAM-1, en multicenter prospektiv valideringsstudie för tidig diagnos av personer med hög risk av ärftlig bukspottkörtelcancer (FPC), med hjälp av Immunovias innovativa blodbaserade test, IMMray® PanCan-d. Nya framsteg inom genetiken tyder på att inte bara individer med första gradens släktingar med bukspottkörtelcancer är utsatta för ökad risk, utan även de som bär ärftliga mutationer i kända gener som har samband med risk för bukspottkörtelcancer. PanFAM-1 studien inkluderar fler än 1 000 patienter och planeras att löpa i tre år från studiestart.

Teamet vid Institutionen för gastroenterologi och hepatologi vid Universitetssjukhuset i Santiago de Compostela leds av professor J Enrique Domínguez-Muñoz, en världsledande auktoritet på bukspottkörtelns funktion, sjukdomar i bukspottkörteln och bukspottkörtelendoskopi. Han kommenterar: ”Jag är välkomnar möjligheten att delta i PanFAM-1. Med vår ökande kunskap om genetiken hos denna förödande sjukdom finns det ett brådskande behov av en prospektiv studie som denna för att snabbt möjliggöra effektiva screeningprogram.”

”Som professor Domínguez-Muñoz säger, fortsätter vår kunskap om genetiken hos bukspottkörtelcancer att växa. Vi tror att detta snabbt ökar behovet av noggrann tidig upptäckt, en roll som IMMray® PanCan-d syftar till att fylla. PanFAM-1 är därför utformad för att verifiera detta och vi är glada över att Santiago de Compostela har blivit det senaste ledande centret för bukspottkörtelcancer i programmet”, säger Mats Grahn, VD, Immunovia.

Santiago de Compostela uppfyller tre väsentliga kriterier för PanFAM-1-partners: bred patienträckvidd, kontinuerligt övervakningsprogram av patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer samt världsberömd klinisk expertis om bukspottkörtelcancer.

PanFAM-1 inkluderar för närvarande Mount Sinai New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University, Portland och Massachusetts General i USA, University of Liverpool, Storbritannien, Ramon y Cajal Institute for Health Research, Madrid, Spanien och Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn  

VD, Immunovia 

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia 

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer 

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-7%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-7% till 50-60%.

### 

Release