Boston An independent LDT provider

Ledningsgrupp

Patrik Dahlen

Verkställande Direktör

Patrik Dahlen

Patrik Dahlen har en MSc i biokemi från Åbo Akademi och en PhD i biokemi från Åbo universitet. Han tar med sig över 30 års…

Read more
Rolf Ehrnström

CHIEF SCIENTIFIC OFFICER

Rolf Ehrnström

Rolf Ehrnström har en civilingenjörsexamen i biokemi och bioteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan. Rolf Ehrnström är ägaren av Reomics AB och oberoende partner på Ventac…

Read more
Hans Liljenborg

Chief Financial Officer

Hans Liljenborg

Hans Liljenborg har en ämneslärarexamen i företagsekonomi och matematik från Lunds universitet. Hans Liljenborg har lång erfarenhet som Financial Manager för växande, globala medicintekniska bolag…

Read more
Hans Christian Pedersen

VP OF STRATEGY & BUSINESS DEVELOPMENT

Hans Christian Pedersen

Hans Christian Pedersen har en MSc i molekylärbiologi från Köpenhamns universitet. Han har över 18 års branscherfarenhet inom bioteknologi och diagnostik, inkluderande forskning och utveckling,…

Read more
Linda Mellby

VP RESEARCH & DEVELOPMENT

Linda Mellby

Linda Mellby fick sin doktorsexamen i immunteknologi från Institutionen för immunteknologi på CREATE Health Translational Cancer Center, Lunds universitet, år 2010, och sin civilingenjörsexamen i…

Read more
Lotta Blomgren

OPERATIONS DIRECTOR

Lotta Blomgren

Lotta Blomgren har en MSc i Chemical Engineering från Lunds tekniska högskola. Hon har mer än 30 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, varav…

Read more
Annika Andersson

QA/RA Director

Annika Andersson

Annika Andersson är biomedicinsk forskare med en BMA-examen från Malmö universitet. Hon har mer än 25 års erfarenhet inom life science- och diagnostikindustrin, med fokus…

Read more
Rob Pickles

MARKET ACCESS EUROPE

Rob Pickles

Rob Pickles har en HND och B.Sc. i tillämpad biologi från Nottingham Trent University i Storbritannien. Han har mer än 25 års erfarenhet av försäljning,…

Read more
Thomas King

MEDICAL DIRECTOR

Thomas King

Dr Thomas King är legitimerad patolog med en doktorsexamen i molekylärbiologi. Han har lång erfarenhet som laboratoriechef på sjukhus, inom forskning och på företag. Dr…

Read more
Cindy Callahan

SR MARKETING DIRECTOR US

Cindy Callahan

Cindy Callahan har en sjuksköterskeexamen från University of Vermont. Efter att ha tillbringat många år inom intensivvården, både med kliniskt arbete och som chef, satsade…

Read more
Meagan Luipold

DIRECTOR SALES US

Meagan Luipold

Meagan Luipold har en MBA-examen med inriktning marknadsföring från Rutgers University. Hon har 15 års erfarenhet av försäljning inom det medicinska området med fokus på…

Read more