Boston An independent LDT provider

IMMray® PanCan-d – referensgranskad, blinda valideringsstudien publicerad i Clinical and Translational Gastroenterology

februari 17, 2022

Referentgranskad validering av studieresultaten visar at IMMray® PanCan-d blodtest kan detektera PDAC med hög specificitet (99%) och känslighet (92%) och en testspecificitet på 99% och sensitivitet på 89% för PDAC-stadie I och II.

LUND, SVERIGE  Immunovia AB (publ) meddelar att den referentgranskade blinda studien för att oberoende validera IMMray® PanCan-d’s kliniska prestanda har publicerats i Clinical and Translational Gastroenterology. Artikeln finns tillgänglig online på tidskriftens webbplats. Denna publikation utvecklar den data som presenterades den 29 mars 2021 och resultaten har nu bekräftats i denna referentgranskade utgåva. Publikationen har författats och granskats av ett flertal ledande experter i USA och Europa som deltar i studien.

Studien syftade till att validera den övergripande kliniska prestandan hos IMMray® PanCan-d för alla patientprover och att dessutom bättre förstå testets prestanda i Lewis null (le/le)-individer som inte kan uttrycka CA 19-9. Insamlingen gjordes på 11 kliniker globalt och studien utfördes av Immunovia, Inc. i Marlbourough, Massachusetts, USA. Resultaten visar att blodtestet IMMray® PanCan-d kan upptäcka bukspottkörtelcancer med hög specificitet (99%) och hög känslighet (89%) i stadierna I och II när individer med låga nivåer av CA 19-9 exkluderas.

 

”Vi är mycket glada över denna data och att den blinda valideringsstudien, i samarbete med ledande läkare, har godkänts för publicering i denna prestigefyllda tidskrift. Detta flyttar oss ett steg närmare vårt mål att uppnå kostnadsersättning i USA och följer vårt syfte att förbättra överlevnaden i en av de dödligaste cancerformerna. Efter publiceringen av denna referentgranskade studie tror vi att de etablerade monitoreringscentren och gastroenterologerna nu också hamnar i ett läge där de kan utöka användningen IMMray® PanCan-d och rekommendera det till sina patienter”, säger Philipp Mathieu, tillförordnad vd och koncernchef, Immunovia.

 

”Jag kan inte tacka våra samarbetspartners tillräckligt för deras engagemang för detta projekt och deras viktiga bidrag till denna publicering. Jag är mycket nöjd över att den referentgranskade valideringen av våra studieresultat nu är allmänt tillgänglig”, säger Dr. Thomas King, Medical Director, Immunovia, Inc.

 

Titel: Detection of Early-Stage Pancreatic Ductal Adenocarcinoma from Blood Samples: Results of a Multiplex Biomarker Signature Validation study

 

Tidskrift: Clinical and Translational Gastroenterology https://journals.lww.com/ctg/Abstract/9900/Detection_of_Early_Stage_Pancreatic_Ductal.26.aspx

 

Om studien: Den blinda valideringsstudien av IMMray® PanCan-d syftade till att validera den kliniska prestandan hos IMMray® PanCan-d för att särskilja bukspottkörtelcancer i stadierna I-IV hos familjära/ärftliga högriskindivider och friska kontrollprover. Provinsamling skedde på 11 kliniker globalt och studien genomfördes av Immunovia, Inc. i Marlbourough, Massachusetts, USA. Proverna var blindade för laboratorieteknikerna och laboratoriechefen genom hela studien.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Philipp Mathieu

Acting CEO and President
Email: Philipp.mathieu@immunovia.com
 

Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 17 februari 2022 klockan 08:00 CET.

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)