Boston An independent LDT provider

Immunovia AB offentliggör tidplan för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista

juni 16, 2017

LUND, Sverige ―Styrelsen för Immunovia AB offentliggör idag tidplan för ansökan om notering av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudmarknad. Immunovias aktier är för närvarande upptagna till handel på Nasdaq First North under kortnamnet IMMNOV.

Förberedelserna av bolagets interna processer för kraven på huvudlistan beräknas vara klara under september. Därefter väntas Nasdaqs process inledas och bolagets förhoppning är att notering på huvudlistan kommer att ske under slutet av året.

”Bolaget utvecklas starkt enligt plan och intresset är stort både i Sverige och internationellt inför kommande marknadsintroduktion av IMMrayTMPanCan–d, bolagets test för tidigare upptäckt av pankreascancer. Med en notering av Immunovias aktie på Nasdaq Stockholms huvudlista tar vi nu nästa steg för att få tillgång till den internationella kapitalmarknaden och underlätta för fler institutionella investerare att bli ägare” säger Mats Grahn, VD på Immunovia.


För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn,

VD Immunovia AB

Telefon: +46 (0)70-532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 juni 2017 kl. 8.30 CET.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

### 

Release