Boston An independent LDT provider

Immunovia AB utser ny VD

april 29, 2023

April 29, 2023, Lund, Sweden
 

LUND (SWEDEN) – Som ett nästa steg i att fokusera på den amerikanska marknaden har Styrelsen för Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV),  (publ) ("Immunovia" eller "Bolaget") idag beslutat att utse Jeff Borcherding, VD för Immunovias amerikanska verksamhet, som koncern VD. Jeff Borcherding ersätter Philipp Matthieu.

Jeff Borcherding har lett Immunovias amerikanska verksamhet sedan april 2022. Innan han anställdes på Immunovia har han haft flera roller inom den amerikanska diagnostikindustrin, inklusive nu senast som Chief Marketing Officer på Myriad Genetics. Han kommer att fortsätta att leda Immunovias amerikanska verksamhet samtidigt som han tar rollen som koncern VD. 

 

Med denna förändring förenklar och effektiviserar företaget sin ledningsstruktur och betonar ytterligare sitt fokus på att kommersialisera IMMray® PanCan-d, det första blodbaserade testet dedikerat till tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, i USA. 

 

"Styrelsen vill tacka Philipp Mathieu för hans engagemang och stöd till verksamheten under hans tid som VD. Philipp genomförde en kritisk omstrukturering av den svenska verksamheten som gjorde bolaget mer fokuserat och tog viktiga steg mot en framgångsrik kommersialisering av vår unika produkt", säger styrelsens ordförande professor Carl Borrebaeck. Omstruktureringen, inklusive rekrytering av ett starkt tekniskt ledarskap för den svenska verksamheten, har gjort rollen för en svenskbaserad VD överflödig. 

 

”Immunovia har en fantastisk möjlighet att dramatiskt förbättra tidig diagnostik av bukspottkörtelcancer. Jag ser verkligen fram emot att leda bolaget när vi tar denna möjlighet att bygga en framgångsrik och snabbväxande affärsverksamhet” säger Jeff Borcherding

 

Philipp Mathieu kommer att stå kvar till styrelsens förfogande under sin uppsägningstid, som löper i sex månader från dagens datum. 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Carl Borrebaeck

Ordförande i styrelsen

carl.borrebaeck@immun.lth.se

+46 70 821 83 30 

 

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

 

Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 29 april 2023 klockan 16:45 CET.

 

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)