Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia anpassar den svenska verksamheten för att stödja strategiskt fokus och kommersialisering av IMMray® PanCan-d testet i USA

januari 19, 2023

LUND, SWEDEN – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget som har lanserat världens första blodbaserade test dedikerat för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, meddelande idag att bolaget anpassar den svenska verksamheten för att stödja strategiskt fokus och kommersialisering av IMMray® PanCan-d testet. 

 

I oktober 2022 meddelade Immunovia om ett forskningssamarbete med det schweiziska diagnostikföretaget Proteomedix. Partnerskapet drar nytta av den kombinerade expertisen hos två ledande innovatörer inom proteomikbaserad diagnostik. Efter samarbetet inletts har Immunovia bättre kunnat förstå de möjligheter som finns för bolaget och har konstaterat att det interna behovet inom FoU-verksamheten har förändrats. Immunovia har därför inlett en facklig samrådsprocess i syfte att minska antalet anställda inom FoU-verksamheten i Lund. 

 

“Immunovia har gått in i en ny fas med ökat fokus på kommersialiseringen av vårt IMMray® PanCan-d test i USA, samtidigt som vi maximerar vår FoU-produktivitet. FoU-teamen i Lund har levererat mycket starka resultat i utvecklingen av IMMray® PanCan-d testet. Samtidigt befinner sig Immunovia i ett tidigt skede av det kommersiella genomförandet och omfattningen av den interna FoU-verksamheten har förändrats. Vi arbetar för att skapa en smidig övergång för de anställda som berörs av denna förändring”, säger Philipp Mathieu, vd och koncernchef för Immunovia. 

 

Immunovia har inlett en samrådsprocess med relevanta svenska fackförbund för att skapa bästa möjliga övergång för de anställda som berörs. Bolaget kommer att lämna en vidare information när samrådsprocessen är avslutad. 

 

 

För mer information, kontakta:

Philipp Mathieu

Vd och koncernchef

philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 

Pressmeddelande (PDF)