Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia etablerar huvudkontor för USA verksamheten och ackrediterat referenslaboratorium i Boston

juni 28, 2017

LUND, Sverige ― Immunovia meddelar idag att Boston, Massachusetts USA, har valts som etableringsort för Immunovias amerikanska huvudkontor. I samband med etableringen har avtal för ändamålsenliga lokaler för verksamheten tecknats. Den amerikanska verksamheten kommer driva dels ett referenslaboratorium för att täcka östra USA och dels bidra med kommersiellt stöd för marknadsetablering, försäljning och kundsupport.

Personal med mångårig dokumenterad erfarenhet av att framgångsrikt etablera och skala upp ackrediterade referenslaboratorier i USA baserade på nya banbrytande teknologier har rekryterats för att säkerställa leveranskapacitet och kvalitet inför marknadsintroduktionen som planeras till det andra halvåret 2018.

Mats Grahn, VD Immunovia, kommenterar: ”Marknadsintroduktionen av IMMrayTMPanCan –d som är vårt blodbaserade test för tidigare upptäckt av pankreascancer är högsta prioritet för Immunovia. Vi är därför mycket nöjda och exalterade över att kunna tillkännage etableringen av vårt huvudkontor för vår amerikanska verksamhet i Boston, som är världens viktigaste bioteknikcentrum. Vi har dessutom lyckats rekrytera ett mycket erfaret team med ansvar för etableringen och driften av Immunovias egna referenslaboratorium med kapacitet att täcka östra USA. Det nya teamet adderar till vårt marknadsetableringsteam i USA som också lokaliseras i våra nya lokaler i Boston.
Detta östkustbaserade laboratorium kompletterar vårt tidigare samarbete med Knight Diagnostic Laboratories i Portland, Oregon, som täcker västra delen av USA. Detta är ett viktigt steg i vår amerikanska kommersialiseringsstrategi.”

Immunovia inbjuder till telefonkonferens
Med anledning av ovannämnt inbjuder Immunovia till telefonkonferens onsdagen den 28 juni, kl 15.00. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska.

Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

Datum: 28 juni 2017

Tid: 15:00 (CET)

Telefonnummer:

DK: +45 35445579

UK: +44 (0)2030089802

SE: +46 (0)856642665

För ytterligare information, kontakta:
Mats Grahn
VD Immunovia AB
Telefon: +46 (0)70-532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om CLIA
Clinical Laboratory Improvement Amendments (CLIA) är en förordning som reglerar laboratorietestning. Kliniska laboratorier ska certifieras av delstaten och av Center for Medicare and Medicaid Services (CMS) innan de kan ta emot prover för diagnostisk testning. Laboratorier kan få flera typer av CLIA-certifikat, baserat på vilka typer av diagnostiska tester de utför.

### 

Release