Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia godkänt för handel på Nasdaq First North från 1 december 2015

november 26, 2015

Immunovia AB (publ) har erhållit godkännande för upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq First North. Första handelsdag är den 1 december 2015. Immunovia är ett svenskt forskningsbolag som har utvecklat en ny metod för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Med Immunovias test kan diagnos ställas tidigare vilket ger väsentligt förbättrade möjligheter att behandla cancern. En nyemission om 60 miljoner kronor före emissionskostnader har genomförts inför introduktionen på First North.

Immunovia är ett nytt spännande bolag inom life science-sektorn på Nasdaq First North. I och med dagens godkännande blir aktien tillgänglig för handel den 1 december. Inför introduktionen på First North har Immunovia genomfört en nyemission som blev övertecknad fem gånger. Emissionen avslutades den 16 november 2015 och tillför bolaget 60 miljoner kronor före emissionskostnader. Samtidigt tillförs bolaget omkring 1 100 nya aktieägare.

Immunovia har utvecklat en ny teknologi för cancerdiagnostik. Kapitaltillskottet från den genomförda emissionen ska finansiera kommersialiseringen av bolagets test för att med hjälp av blodprov diagnostisera pankreascancer. Tekniken kan bli världens första blodbaserade cancerdiagnostiska test inom detta område på marknaden. Kapitalet kommer även att användas till att vidareutveckla Immunovias kommande tester för andra cancerformer och för den autoimmuna sjukdomen lupus (SLE).

Prospekt finns tillgängligt på Immunovias hemsida, www.immunovia.com.

Handelsinformation
Kortnamn på Nasdaq First North: IMMNOV
ISIN-kod: SE0006091997

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North är Wildeco Ekonomisk Information AB.

Rådgivare
Vator Securities är finansiell rådgivare och Baker & McKenzie legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen på Nasdaq First North och den genomförda nyemissionen.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från institutionen för Immunteknologi vid Lunds Universitet och CREATE Health, Centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att dechiffrera en stor mängd information i blodet och översätta det till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer noggrant än tidigare. Immunovias kärnteknologiplattform, IMMray™, är baserad på antikropps microarray analys. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av cancer i pankreas.

Mats Grahn
Verkställande direktör, VD, Immunovia Tel.: 46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Immunovia AB
Medicon Village
Scheelevägen 2
SE-223 81 Lund

Release