Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia högtidliggjorde World Pancreatic Cancer Day genom att fira invigningen av det amerikanska dotterbolaget Immunovia, Inc.

november 23, 2021

LUND, SVERIGEImmunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar och säljer mycket noggranna tester för tidig upptäckt av cancer, högtidliggjorde World Pancreatic Cancer Day som detta år firades den 18 november genom att arrangera en invigningsceremoni i sina lokaler i Marlbourough, Massachusetts.

World Pancreatic Cancer Day inträffar den tredje torsdagen i november varje år för att människor runt om i världen ska arbeta för att öka kännedomen om riskfaktorerna bakom samt tecknen och symptomen på bukspottkörtelcancer, en av de dödligaste cancerformerna. I år firade Immunovia World Pancreatic Cancer Day med en invigning av Immunovia, Inc., som nyligen lanserade och erbjuder det första blodtestet för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i USA. Nära 150 personer närvarade på eventet, inklusive yrkesverksamma inom vården, patientrepresentanter och lokala politiker.

Den demokratiske delstatssenatorn Jamie Eldridge inledde kvällen med ett hedersomnämnande från Delstatssenaten i Massachusetts till Immunovia som erkännande av ”det betydelsefulla tillfälle som er invigning innebär”, och genom att understryka hur viktigt det är att det finns ett test tillgängligt för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Marlbouroughs borgmästare Arthur Vigeant klippte bandet för att markera invigningen av det nya laboratoriet.

Representanter för olika patientorganisationer, inklusive DetecTogether, FORCE, The Lustgarten Foundation, The National Pancreas Foundation, the UMass Pancreatic Cancer Alliance, and PanCAN Boston berättade alla kort om sina organisationer.

Som en del av firandet erbjöd Immunovia, Inc. rabatterade testpriser till de personer som ville passa på att ta blodtestet i lokalen. En oberoende primärvårdsläkare fanns också på plats för att rådge patienter kring deras risk för att utveckla bukspottkörtelcancer och hur denna risk bör hanteras.

Som Geoffrey M. Burns M.D., Fellow of the American Academy of Family Physicians, en av läkarna som deltog i eventet, sade: ”Stämningen under kvällen påminde mig om mitt humanitära uppdrag där det trots trauma finns både massor av känslor och hopp närvarande och starka gemensamma ansträngningar från dem som går ihop för att hjälpa.”

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, CEO Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)