Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia i djupgående diskussioner om medverkan i stort konsortium gällande största riskgruppen för pankreascancer, nya diabetiker över 50 år

september 5, 2016

Den största möjligheten att påverka överlevnaden bland de icke ärftliga pankreascancerfallen är att fokusera på tidig detektion av de som är över 50 år och får sin första diabetesdiagnos. Enigheten om detta är nu tydlig och både myndigheter och kliniska center fokuserade på pankreascancer och diabetes initierar forskningsprogram i stor skala i ett flertal olika länder för att kunna identifiera och pröva bästa möjliga sätt att minska dödligheten genom  tidigare detektion i just diabetsriskgruppen för pankreascancer.

För att få tydliga resultat som fastställer nyttan med övervakning av patienter under tre år efter diagnosen av diabetes behöver stora studier genomföras och för detta behövs samverkan mellan ett flertal sjukhussystem för att rekrytera tillräckligt många patienter, det behövs vidare koordinering av och med statliga myndigheter samt tillgång till nya effektiva metoder och produkter för att kunna diagnostisera patienterna. Detta gör att konsortium med dessa olika deltagare nu bildas och Immunovia för djupgående diskussioner om medverkan med Immunovias test för tidig detektion av cancer, IMMrayTM PanCan-d.

En kraftfull stor studie inom ett konsortium av denna typ skulle ge väsentliga data till stöd av nya nationella guidelines för övervakning av diabetesriskgruppen för pankreascancer, myndighetsstöd för detta samt tidig acceptans och införande i de deltagande sjukhussystemen.

Cancer i bukspottkörteln är en sjukdom med den lägsta överlevnadsgraden bland de större cancerformerna. Det står idag helt klart att pankreascancervårdens huvudsakliga inriktning är tidig upptäckt av stadium I & II i syfte att förbättra förutsättningarna för överlevnad. Cirka 10% av pankreascancerfallen har genetiska, ärftliga orsaker och personer i denna riskgrupp kan tydligt identifieras för regelbunden övervakning.

Det stora flertalet, 90% av pankreascancer fallen, har dock inte ärftlig koppling och eftersom man inte kan övervaka hela befolkningen regelbundet  måste  ett första urval göras. Patienter över 50 år med diabetes är en stor grupp med 6-8 gångers förhöjd risk av pankreascancer.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn
VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com 

Om bukspottkörtelcancer
Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer i pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex procent till potentiellt 50-60 procent.

### 

Pressmeddelande PDF