Boston An independent LDT provider

Immunovia Inc. får godkänt att använda testet IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i USA

augusti 4, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”), ett diagnostikföretag som utvecklar mycket noggranna blodtester för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar, tillkännager idag att Immunovia, Inc. har fått godkänt att påbörja patienttestning. Godkännandet kommer från Massachusetts Department of Public Health som har befogenhet att ackreditera laboratorium under CLIA-förordningen (Clinical Laboratory Improvement Amendments). Immunovia, Inc. kan i och med detta omgående starta försäljningen av testet IMMray® PanCan-d för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer i USA. Blodtestet kommer att marknadsföras exklusivt genom laboratoriet i Marlborough, Massachusetts.

”Vi är mycket glada över att ha uppnått denna viktiga milstolpe och att kunna lansera det första icke-invasiva, mycket noggranna blodtestet som kan bidra till att bukspottkörtelcancer upptäcks i tidiga stadium. Testet IMMray® PanCan-d fyller ett stort kliniskt behov och vår ambition är att göra testet tillgängligt för patienter i alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Som ett första steg lanserar vi testet i den familjära/ärftliga högriskgruppen”, säger Patrik Dahlen, Immunovias VD.

”Med godkännandet från delstaten Massachusetts på plats ser vi nu fram emot att bli först med att erbjuda kommersiell testning till individer med hög risk att drabbas av bukspottkörtelcancer med IMMray® PanCan-d, säger Thomas King, MD, PhD, Medical Director på Immunovia, Inc.

IMMray® PanCan-d är ett så kallat laboratorieutvecklat test (Laboratory Developed Test, LDT) som blir det första blodtestet på marknaden avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Genom igenkänning av biomarkörsignaturer, eller sjukdomstecken i blodet, har IMMray® PanCan-d potential att kraftigt öka överlevnaden för patienterna tack vare tidigare upptäckt av bukspottkörtelcancer, när kirurgiskt ingrepp fortfarande är möjligt.

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com.
En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)