Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag

mars 9, 2016

Immunovia inleder samarbete med ledande konsultföretag för att stärka marknadsförings- och kostnadsersättningsprocessen för pankreascancertest i Tyskland.
*
Immunovia annonserar ett samarbetsavtal med Ehlers, Ehlers & Partner för att utveckla och driva marknadsstrategin för IMMray™ PanCan-d i Tyskland

LUND, Sverige – Immunovia, ett Life Science-företag som fokuserar på utveckling av diagnostiska blodbaserade tester för cancer och autoimmuna sjukdomar, meddelar att de idag ingår i ett rådgivande samarbete med Ehlers, Ehlers & Partner, vilka är högst ansedda i Tyskland gällande kostnadsersättnings- och juridiska konsulttjänster inom Life Science och hälso- och sjukvård. Under 2015 tilldelades Ehlers, Ehlers & Partner utmärkelser som det bästa tyska legala rådgivningsföretaget inom Life Science, bästa inom hälso- och sjukvård, samt även årets bästa tyska legala rådgivningsföretag inom läkemedel.

”Att erhålla CE-märkning följt av marknadsintroduktion i de flesta europeiska länder för vårt pankreascancertest IMMray™ PanCan-d är ett av våra viktigaste företagsmål de kommande två åren. Vi har valt Tyskland som första land i Europa beroende på den stora marknaden kombinerat med att de globalt sett har en av de största andelarna äldre i befolkningen (topp fem i världen), samt att de sist men inte minst är öppna för nya innovationer inom hälso- och sjukvården. För att maximera vår förmåga att åstadkomma en optimal marknadsintroduktion, inkluderande kostnadsersättning och regulatoriska godkännanden, har vi etablerat ett samarbete med Ehlers, Ehlers & Partner då de har lång och gedigen erfarenhet av framgångsrika marknadsetableringar inom hälsovården och inom diagnostik. Gemensamt kommer vi nu att definiera och genomföra en effektiv marknadsintroduktion, för att när testet blir godkänt säkerställa spridning bland kliniker och referenslaboratorier. Vi ser fram emot att utföra en framgångsrik marknadsintroduktion i Tyskland följt av de andra europeiska länderna, med det slutgiltiga målet att driva på försäljningen av vårt test IMMray™ PanCan-d, som har potential att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer i asymtomatiska patienter”, säger Mats Grahn, VD på Immunovia.

”Vi är mycket glada över att arbeta tillsammans med Immunovia och ser fram emot att vara rådgivare då IMMray™ PanCan-d introduceras på den tyska marknaden. Detta kan vara en mycket lovande innovation som kan bidra till att eliminera bukspottkörtelcancer i framtiden ”, säger Prof. Dr. jur Dr med Alexander P F Ehlers, grundare och partner av Ehlers, Ehlers & Partner.

Enligt avtalet kommer Ehlers, Ehlers & Partner att ge strategiska råd, samt ge råd om hur Immunovias test IMMray™ PanCan-d, som utvecklats för tidig diagnos av pankreascancer, bäst tar sig in på den tyska marknaden. Marknadsstrategin och rådgivning från det framstående tyska legala rådgivningsföretaget kommer inkludera kostnadsersättning, regulatoriska godkännandeförfaranden, samt förberedelse och samordning av möten med myndigheter inom hälso- och sjukvård och beslutsfattare på hög nivå.

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn,
VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

För mediarelaterade frågor, vänligen kontakta:
Laura Chirica, PhD
Chief Commercial Officer, CCO, Immunovia
E-post: laura.chirica@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovia strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray ™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovia aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com

Om Ehlers, Ehlers & Partner
Advokatbyrån bildades 1987 av professor Dr. jur.. Dr. med. Alexander P. F. Ehlers, och Dr.jurR P. Nikolai Ehlers. Företaget har specialiserat sig på juridiken inom Life Science och erbjuder omfattande juridiska tjänster och har blivit erkända som ledande specialister. Företaget har kontor i München, Berlin och Düsseldorf.

Begreppet ”juridisk rådgivning i framkant” manar till innovativa sätt att tänka och hantera komplexa problem i synnerhet när den rättsliga ramen är snäv och i tider av begränsade budgetar. Tvister ses som en sista utväg. Arbetet bygger på bolagets övertygelse att kunna tillhandahålla juridiska tjänster på högsta professionella nivå kräver mer än bara kunskap om lagen. Förutom juridisk expertis, har företaget ytterligare stöd i dess omfattande nätverk till respektive beslutsfattare.

Ehlers, Ehlers & Partner är en del av nätverket ”Conférence bleue Lawyers” och samarbetar med andra legala rådgivningsföretag i nästan alla länder på den europeiska kontinenten.

Om bukspottkörtelcancer
Pankreascancer är en av de mest dödliga och svårdiagnostiserade cancersjukdomarna eftersom sjukdomstecknen och symtomen är diffusa och liknar många andra sjukdomars. Varje år dör över 40 000 personer i pankreascancer och 50 000 nya fall fastställs enbart i USA. Femårsöverlevnaden för pankreascancer är i nuläget fyra till sex procent. Fram till 2020 förväntas pankreascancer bli den andra vanligaste orsaken till dödsfall i cancer. Och eftersom operation är mer framgångsrikt i fas I/II, kan tidig upptäckt avsevärt förbättra pankreascancerpatienternas 5-års överlevnad från fyra-sex procent till potentiellt 50-60 procent.

###

PDF Pressmeddelande