Boston An independent LDT provider

Immunovia inleder samarbete med multinationellt LifeScience-företag om nytt diagnostiskt test inom Systemisk Lupus Erythematosus(SLE)

februari 29, 2016

Tillsammans med ett stort multinationellt Life Science-företag kommer Immunovia att utföra två studier för att utvärdera Immunovias IMMray™ SLE-d för diagnos av SLE

LUND, Sverige – Immunovia AB meddelar att de idag har ingått ett samarbete med ett stort multinationellt Life Science-företag. Tillsammans ska de genomföra studier som syftar till att utöka applikationsområdet för IMMray™ till autoimmuna sjukdomar. Marknaden för SLE-diagnostik är stor då uppskattningsvis fem miljoner människor lider av SLE världen över, med 100 000 nya rapporterade fall varje år. SLE är en av de svåraste autoimmuna sjukdomarna att diagnostisera och monitorera, och är även känd som ”den stora imitatören”, då symptomen liknar andra sjukdomar såsom Reumatoid Artrit, vaskulit, Sjögrens syndrom, sköldkörtel- och blodsjukdomar. För närvarande finns inget enskilt serologiskt test och/eller urinprov tillgängligt för kliniker för att diagnostisera SLE.

De två studierna kommer att slutföras under 2016. Den första är en randomiserad blind studie på IMMray™ SLE-d plattformen för ytterligare validering av Immunovias nuvarande resultat. I den andra studien kommer en SLE kohort jämföras med patienter med liknande symptom, men inte med autoimmuna sjukdomar.

”Detta samarbete förstärker och kompletterar det tidigare aviserade samarbetet inom autoimmunitet med Lunds universitet inom en marknad som vi upplever som mycket lovande”, säger Mats Grahn, VD på Immunovia. ”Vi ser fram emot ett nära samarbete med välrenommerade ledare inom detta utmanande område för att utvärdera och vidareutveckla vårt blodbaserade antikroppsarraytest för förbättrad SLE-diagnos.”

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn,
VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

För media:
Laura Chirica, PhD,
Chief Commercial Officer, CCO, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 984 90 35
E-post: laura.chirica@immunovia.com

Läs mer om Immunovia och IMMray™-teknologin: www.immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknik vid Lunds Universitet och CREATE Health – centret för translationell cancerforskning i Lund. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och överföra den till användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar både tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknikplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för att förbereda kommersialisering av IMMray™ PanCan-d som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) finns listade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som Certified Adviser. För mer information, vänligen besök: www.immunovia.com

Om Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) även känd som ”lupus”
Det uppskattas att fem miljoner människor i världen lider av SLE, med 100 000 nya fall varje år. Svårigheten att diagnostisera SLE-patienter korrekt har gjort att förekomsten av nya rapporterade fall varierat mellan 1 och 10 per 100 000 personer årligen, medan den totala prevalensen varierar mellan 20 och 70 per 100 000. En nyligen utförd amerikansk studie uppskattar att det finns 1 500 000 SLE-patienter i USA (Lupus Foundation of America, Center for disease control and prevention: SLE). Sverige har cirka 5 000 SLE-patienter och årligen diagnostiseras 400 nya patienter.

Pressmeddelande PDF