Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia lanserar ett strategiskt partnerskap med Proteomedix för att öka kraften i forskning och utveckling samt öka det kommersiella fokuset

oktober 17, 2022

LUND, SWEDEN – Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) meddelade idag att bolaget inleder ett strategiskt partnerskap med Proteomedix för att dra fördel av den betydande gemensamma utvecklingserfarenhet som bolagen har inom diagnostik för upptäckt av cancer. Det ger Immunovia ökad kraft inom forskning och utveckling när bolaget fortsätter stärka sin kommersiella utbyggnad i USA. 

 

Partnerskapet mellan Immunovia och Proteomedix möjliggör ett utbyte och stärker bolagens kompletterade FoU-expertis och erfarenheter.  Partnerskapet ger Immunovia en mer flexibel FoU-organisation, ökar bolagets FoU-produktivitet och fokuserar interna resurser på den kommersiella utbyggnaden vilket ytterligare accelererar introduktionen av IMMray® PanCan-d. Partnerskapet drar nytta av den kombinerade expertisen hos två ledande innovatörer inom proteomik-baserad diagnostik, och som båda lanserat innovativa tester inom onkologi, Immunovia med IMMray® PanCan-d i USA och Proteomedix med Proclarix® i Europa.  

 

Proteomedix är ett schweiziskt bolag och grundades 2010 som ett spin-off från ETH i Zurich, med målsättning att samla expertisen hos en grupp tvärvetenskapliga, världsledande forskare och läkare inom proteomik-baserad diagnostik. Företaget fokuserar på forskning och utveckling baserat på ett nätverk av läkare, IVD-experter, laboratorier och marknadsförare. Proteomedix har utvecklat ett blodbaserat proteomik-test för prostatacancer, vilket mäter cancerassocierade proteiner med mycket hög reproducerbarhet.  

 

“Vi är mycket exalterade och ser fram emot detta partnerskap med Immunovia som, liksom oss är ett bolag i tidig kommersiell fas med ett innovativt diagnostiskt test inom onkologi. Detta partnerskap ger ökad kraft till båda bolagen att med sin samlade expertis ta betydande steg fortare för ytterligare öka FoU-effektiviteten. För Proteomedix visar partnerskapet hur vår diagnostiska biomarkörexpertis kan tillämpas utanför prostatacancerområdet”, säger Helge Lubenow – Vd, Proteomedix. 

 

“Immunovia går in i en ny fas med ett ökat fokus på kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d-testet i USA samtidigt som vi maximerar vår FoU-produktivitet. Partnerskapet med Proteomedix kombinerar ledande forskare inom proteomik med toppmodern kapacitet från båda företagen för att skapa en synnerligen framstående FoU-plattform”, säger Philipp Mathieu – Vd och koncernchef, Immunovia. 

 

I samband med det nya FoU-partnerskapet lämnar Linda Dexlin Mellby, Immunovias Vice President, Research and Development bolaget från och med den 4 november. 

 

“Linda har varit instrumentell för utvecklingen av Immunovias IMMray® PanCan-d-test under de senaste nio åren. Vi tackar henne för hennes omfattande bidrag till företaget och önskar henne all lycka till i hennes framtida åtaganden”, fortsätter Philipp Mathieu – Vd och koncernchef, Immunovia. 

 

För mer information, kontakta: 

Philipp Mathieu 

Vd och koncernchef 

philipp.mathieu@immunovia.com 

 

Karin Almqvist Liwendahl 

CFO 

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com 

Denna information är sådan som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande 17 oktober 2022 klockan 08.30 CET.

Om Immunovia  
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer. 

 

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com. 

 

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

 

Om Proteomedix  

Preteomedix är ett diagnostikföretag vars målsättning är att transformera diagnostik för prostatacancer. Företaget har identifierat nya biomarkörer som kan användas i samband med diagnostik, prognos och behandling av prostatacancer. Proclarix är ett blodbaserat prostatacancerdiagnostiktest som för närvarande finns tillgängligt i Europa. Proteomedix är baserade i Bio-Techno-parken i Zurich-Schlieren, Schweiz. För mer information, besök www.proteomedix.com.  

 

Pressmeddelande (PDF)