Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia meddelar att Commercial Test Model Study fortskrider enligt plan

september 30, 2019

LUND, SVERIGE ― Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) meddelar idag att bolaget har inlett Commercial Test Model Study för Immunovias IMMray® PanCan-d, ett blodbaserat test för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer, i enlighet med planen.  Efter de framgångsrika resultaten från Immunovias optimeringsstudie för IMMray® PanCan-d, förblir stegen för att komma ut på marknaden desamma och omfattar den pågående Commercial Test Model Study, följt av verifierings- och valideringsstudier, varefter försäljningsstarten sker Q3 2020.

Dessutom rapporterar Immunovia att bolaget har fått in alla färska prover av hög kvalitet som behövs till det här steget. Som tidigare meddelat kommer man i Commercial Test Model Study att använda upp till 1 200 färska blodprover för att finjustera algoritmerna samt göra ytterligare tester av signaturen för IMMray® PanCan-d.  Bolaget har samlat in och har nu mottagit färska blodprover från fem olika cancercenter både i USA och Europa, vilket ger en större diversitet på både prover och insamlingsplatser, vilket matchar den kommersiella kliniska miljön.

Processen med Commercial Test Model Study för IMMray® PanCan-d kommer att slutföras i tid till årsskiftet som tidigare kommunicerats.

”Immunovia följer tidsplanen för detta steg och alla förberedelser för vår planerade lansering under tredje kvartalet 2020 är på plats. På Immunovia förblir vi fullt koncentrerade och fokuserade på kommersialiseringen av  IMMray® PanCan-d och fortsätter att göra allt som står i vår makt för att maximera effektiviteten samtidigt som vi bibehåller vår höga kvalitet och levererar i tid”, säger Mats Grahn, VD för Immunovia.

För mer information, kontakta:

Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia

E-post: julie.silber@immunovia.com

Tel: +46 7 93 486 277

Informationen är sådan som Immunova är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den kl. 15:30 CET den 30 september 2019.

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar såsom cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016 initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Immunovia PR