Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia meddelar att optimeringsarbetet fortskrider i tid och enligt plan

april 29, 2019

LUND, SVERIGE – Immunovia AB (publ) (“Immunovia”) meddelade idag att optimeringsarbetet för deras kommersiella version av IMMray® PanCan-d, utvecklad för att tidigt kunna upptäcka bukspottkörtelcancer, fortskrider i tid och enligt plan.  

“Vi är väldigt nöjda med framstegen med optimeringsarbetet och vi kan meddela att vi nu befinner oss i slutskedet och har därmed inlett bioinformatikanalysen som kommer ge oss resultatet. Vi kommer, som planerat, att kunna kommunicera resultaten i slutet på maj/början på juni.
I detta skede är vi även glada att kunna meddela att processen för att erhålla färska, högkvalitativa prover som behövs för nästa steg, efter slutförandet av optimeringen, fortgår framgångsrikt. Vi har samlat och fortsätter för närvarande att samla färska blodprover från tre (3) cancerkliniker och fortsätter arbetet med att slutföra avtal med ytterligare tre – fem (3–5) kliniska leverantörer. Detta kommer att säkerställa tillräckligt många blodprover till stegen efter optimeringsslutförandet som består av den kommersiella testmodellstudien samt verifierings- och valideringsstegen på väg mot säljstart, sa Mats Grahn, VD, Immunovia. Mats Grahn fortsatte, “Dessa cancerkliniker är både från Nordamerika och Europa, vilket är viktigt då det ger oss den genetiska variabiliteten som bäst avspeglar våra kommersialiseringsförhållanden”.

Stegen till marknaden är fortsatt oförändrade. Slutförandet av optimeringsprocessen och avtalen för tillförseln av färska blodprover är nödvändiga förutsättningar för att kunna uppdatera tid till marknad. Efter optimeringsprocessen följer, som tidigare kommunicerat, den kommersiella testmodellstudien, verifierings- och valideringsstegen.

Resultaten för optimeringsprocessen kommer att meddelas i slutet på maj/början på juni och kommer även att inkludera mer detaljer angående milstolpar till kommersialisering och säljstart.

Immunovias VD, Mats Grahn kommer att hålla en telefonkonferens (på engelska) den 29 april, 2019, 15.00 CET för att presentera Immunovia, kommentera kvartalsrapporten för perioden januari-mars 2019, ge en uppdatering från årsstämman den 26 april samt besvara frågor och framföra ytterligare detaljer angående optimeringsprocessen med en presentation inkluderat. Ring gärna in några minuter i förväg.

Telefonnummer för deltagare:

BE: +3226200547 
DK: +4578150110 
FR: +33170750775
DE: +496913803452 
NO: +4723500236 
SE: +46856642695 
CH: +41225675632 
NL: +31207219495 
UK: +443333009274 
US: +18335268383

Länk 

https://tv.streamfabriken.com/immunovia-q1-2019

Det kommer att finnas en fil tillgänglig på Immunovias IR-sida: http://immunovia.com/investors/financial-reports/  för de som vill lyssna på telefonkonferensen i efterhand. Filen kommer att finnas tillgänglig två timmar efter det att konferensen är avslutad.

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber
Director of Investor Relations
Email:
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 april 2019 kl. 14:00 CET.
 

Om Immunovia 
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer (pankreascancer). I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer 
Bukspottkörtelcancer är en av de dödligaste cancerformerna och en av dem som är svårast att upptäcka, då tecknen och symptomen är diffusa och liknar dem för andra sjukdomar. Över 40 000 dödsfall sker i sjukdomen och över 50 000 nya fall diagnostiseras varje är bara i USA, och överlevnadsgraden fem år efter ställd diagnos är för närvarande 5–8 procent. Det förutses bli den ledande orsaken till dödsfall i cancer år 2020. Då resektionen är er framgångsrik i stadium I/II kan emellertid en tidig diagnos förbättra överlevnadsgraden på fem år från 5– 8 procent upp till 49 procent. 
                                                                                                 ###

Release