Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia offentliggör årsredovisning för räkenskapsåret 2017

mars 20, 2018

LUND – Immunovia har idag publicerat årsredovisningen för 2017 på bolagets hemsida. 

Mats Grahn, VD, säger: ” Under 2017 arbetade Immunovia målmedvetet för att ta bolagets patenterade, blodbaserade pankreascancertest IMMray® PanCan–d mot marknaden. De huvudsakliga aktiviteterna har varit fokuserade på prospektiva kliniska studier, certiferingar, ackrediteringar och att skala upp produktionskapaciteten, både av produkten i sig och av laboratoriekapacitet. Allt med målet säljstart 2018 i fokus.

Några av årets höjdpunkter:

• Slutgiltiga studiedata visade att IMMray® biomarkörer särskiljer SLE ochReumatoid artrit från andra aut oimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 96 respektive 89 procent.

• I början av året anslöts University of Michigan Pancreatic Cancer Center som ny samarbetspartner i Immunovias globala prospektiva valideringsstudie PanFAM-1 som ska validera Immunovias blodbaserade test, IMMray® PanCan–d. Sahlgrenska blev första svenska deltagaren och senare tillkom även University of Pittsburgh.

• Immunovias biomarkör-signatur erhöll patent i Japan.

• Immunovia etablerade huvudkontor för USA-verksamheten och ackrediterat Referenslaboratorium i Boston. Ett dotterbolag i USA etablerades redan 2015.

• Immunovia inledde samarbete med forskarna på Lunds Universitets Diabetescentrum (LUDC) för att validera bolagets biomarkörsignatur hos högriskgruppen nyligen diagnosticerade typ 2-diabetespatienter som är 50 år eller äldre (NOD).

• Immunovia påbörjade världens mest omfattande studie av diabetespatienter i en prospektiv bukspottkörtelcancerstudie.

• Immunovia inledde storskaligt samarbete med Linköpings Universitet kring upptäckten av autoimmuna biomarkörer.

• Immunovia erhåller bidrag om 4,9 MSEK från Swelife för pankreasstudier i Samarbete med Create Health Translational Center vid Lunds Universitet. Ett Konsortium med Lunds Universitet, Uppsala Universitet, Lund University Diabetes Center, Region Uppsala och Region Skåne har erhållit ett stödbidrag om 7,6 MSEK från Swelife.

• University College London Hospital påbörjade insamlingen av blodprov för att utvärdera Immunovias IMMray® PanCan–d för patienter med tidiga symptom.

• Bolaget slutförde erforderliga förberedelser för ansökan om notering på Nasdaq Stockholms huvudlista. Ansökan inlämnades i slutet av året.”

Årsredovisningen finns tillgänglig på Immunovias hemsida: immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ och bifogas även nedan.

För mer information, vänligen kontakta:  

Mats Grahn  

VD, Immunovia  

Tel.: +46-70-5320230 

Email: mats.grahn@immunovia.com 

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray®, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray® PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray® SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq First North Stockholm med Wildeco som Immunovias Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

### 

Årsredovisning 2017