Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia presenterar vid Vator Securities Unicorn Summit

februari 13, 2017

Vator Securities Unicorn Summit är en kapitalmarknadsdag med några av de mest intressanta svenska Life Science-bolagen. Eventet anordnas den 7 mars 2017 på IVA i Stockholm, med start klockan 11.30.

LUND, Sverige – Immunovia AB är ett av sju utvalda bolag som ska presentera under eftermiddagen. För presentationen, som börjar klockan 14.30 står Mats Grahn, VD på Immunovia. Mats Grahn ska bland annat tala om kommersialiseringen och prospektiva studier av Immunovias test för tidig detektion av pankreascancer. Dessutom kommer den nya satsningen på tester för den autoimmuna sjukdomen SLE, som pressreleasades i början av januari, att beröras.

Vator Securities har ända sedan starten 2009 framgångsrikt bistått bolag, entreprenörer
och investerare inom Life Science-sektorn med finansiell rådgivning. Visionen är att leda
arbetet med att skapa ett svenskt supercluster där kunniga investerare finner snabbt
växande bolag med potential att bli nästa svenska Unicorn (bolag med över 1 miljard dollar
i marknadsvärde) inom Life Science.

Mer information om anmälan kommer snart finnas tillgänglig på Vator Securities hemsida: http://www.vatorsecurities.se

För mer information, vänligen kontakta
Mats Grahn
, VD, Immunovia
Tfn: + 46 (0)70 532 02 30
E-post: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia
Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om Vator Securities
Vator Securities är en finansiell rådgivare som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i Näringslivsrådet på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademin (IVA). Vator Securities har sitt säte i Stockholm. Vator Securities corporate finance-avdelning erbjuder finansiell rådgivning till snabbväxande bolag. Vator Securities erbjuder även kapitalförvaltning till kunder med en finansiell portfölj som i regel överstiger 5 miljoner kronor.

       ### 

Release