Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia publicerar årsredovisningen för räkenskapsåret 2020

mars 12, 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovia har idag publicerat årsredovisningen för 2020. Den finns tillgänglig på Immunovias webbplats.

”Efter många års intensiva förberedelser närmar sig Immunovia det kommersiella genombrottet i och med säljstarten av vårt blodtest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer – IMMray® PanCan-d – under första kvartalet 2021. Därmed kommer Immunovia vara det första bolaget i världen att lansera ett test som tack vare sin förmåga till tidig upptäckt kan förbättra vården och förlänga överlevnaden för bukspottkörtelcancerpatienter”, säger Patrik Dahlen, VD Immunovia.

Årsredovisningen kan laddas ned i pdf-format och finns tillgänglig på Immunovias webbplats: immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Denna information är information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 12 mars 2021 kl. 16.00 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®.Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray®PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några avvärldens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray®PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Immunovia årsredovisning 2020 (PDF)