Boston An independent LDT provider

Immunovia publicerar rapport för andra kvartalet 2021

augusti 19, 2021

LUND (SVERIGE) – Immunovia AB (publ) (”Immunovia”) publicerar idag sin kvartalsrapport för andra kvartalet 2021. Den finns tillgänglig på Immunovias webbplats

Patrik Dahlen, VD:

”Vi inledde kvartalet med att ansöka om ackreditering från staten Massachusetts och CLIA- registreringsbevis för Immunovia Inc.-laboratoriet i Marlborough. Efter periodens slut fick vi slutligt godkännande för att börja testa patienter med IMMray® PanCan-d i USA. Vi är mycket nöjda med att nu ha fått det slutliga godkännandet för vårt laboratorium, så att vi nu kan lansera IMMray® PanCan-d som det första testet på marknaden som är helt och hållet avsett för tidig detektion av bukspottkörtelcancer. Detta är en viktig milstolpe och ett stort framsteg för företaget.”

 

Telefonkonferens

Investerare, analytiker och media inbjuds till en webbsänd telefonkonferens idag klockan 16:30.

VD Patrik Dahlen kommer att presentera Immunovia och kommentera kvartalsrapporten.

Medical Director Dr. Thomas King, Sr. Marketing Director US Cindy Callahan och VD Patrik Dahlen kommer också ge en uppdatering kring marknadsföringsplanerna som följer lanseringen av IMMray® PanCan-d. Den webbsända telefonkonferensen kommer att hållas på engelska och avslutas med en frågestund.

 

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring:

Sverige: +46 8 505 583 74

Storbritannien: +44 333 300 90 31

USA: +1 631 913 14 22 PIN-kod: 38748855#

Belgien: +32 240 358 51

Danmark: +45 787 232 52

Frankrike: +33 170 750 775

Tyskland: +49 692 222 391 66

Norge: +47 239 639 38

Schweiz: +41 225 805 976

Nederländerna: +31 207 219 496

 
Länk till webbsändningen:
https://financialhearings.com/event/14001

En inspelning kommer i efterhand finnas tillgänglig på Immunovias webbplats (www.immunovia.com).

 

För mer information, vänligen kontakta:
Patrik Dahlen, VD Immunovia
E-post: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

 
Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.00 CET den 19 augusti, 2021.

 
Om Immunovia

Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier för högriskgrupper i bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1.

År 2017 grundades Immunovia, Inc. i Marlborough, Massachusetts. IMMray® PanCan-d, det första blodtestet avsett för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer på marknaden, är ett laboratorieutvecklat test (LDT) som erbjuds exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se www.immunoviainc.com. En europeisk lanseringsplan kommer att meddelas under andra halvåret 2021.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Immunovia kvartalsrapport Januari-Juni 2021