Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia rapporterar delårsrapport för andra kvartalet januari – juni 2020

augusti 20, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia har idag publicerat delårsrapport för andra kvartalet för januari – juni 2020. Den finns tillgänglig på Immunovias webbplats.

”Under det andra kvartalet har vi framgångsrikt hanterat COVID-19-utmaningarna som låg utanför vår kontroll, stärkt företagets ekonomiska ställning, börjat expansionen av försäljnings-, marknadsförings- och kundtjänstorganisationerna och siktar nu, trots COVID-19-pandemin, på lansering av det första testet någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer under Q4 2020.

Under hela kvartalet tillhandahöll vi löpande uppdateringar av våra fokuserade åtgärder för att minimera påverkan av COVID-19-pandemin på våra anställda, på företaget och på våra kommersialiseringsinsatser. Som vi tillkännagav i maj tvingades vi att revidera företagets tidslinje och försäljningsstartdatum för IMMray® PanCan-d till Q4 2020, på grund av nedstängningen av delstaten Massachusetts vilken direkt påverkade de viktiga aktiviteterna i vårt laboratorium i Marlborough, MA. Vi kunde öppna Marlborough-laboratoriet igen den 25 maj 2020 och vi har därefter kunnat arbetat vidare med högsta möjliga hastighet, energi och entusiasm.

Den 4 juni säkrade vi framgångsrikt en av de största kapitalanskaffningarna för ett icke-USA-baserat diagnostikföretag någonsin. Immunovia tillkännagav en riktad nyemission på cirka 400 MSEK. Kapitalet från denna riktade nyemission används nu för kommersialiseringsaktiviteterna i samband med lanseringen av IMMray® PanCan-d, vår främsta prioritet. Dessutom, och minst lika viktigt, kommer dessa medel att användas för att öka Immunovias aktiviteter för att uppnå kostnadsersättning, ”reimbursement” från försäkringssystemen runt om i världenför vår produkt.

Vi avslutade kvartalet med vår första virtuella investeringsdag som innehöll presentationer av Immunovias ordförande, Carl Borrebaeck; VD, Mats Grahn; Chief Commercial Officer, Laura Chirica; Senior VP Sales North America, Michael Pettigrew; och Dr. Thomas King, Medical Director och inkluderade en omfattande och interaktiv frågestund med Immunovias intressenter. En höjdpunkt från evenemanget var en virtuell rundvandring i vårt Marlborough-laboratorium. En inspelning av evenemanget hittas på vår webbplats.

På styrelsens och hela Immunovia-teamets vägnar tackar vi för Ert fortsatta stöd i Immunovias strävan att förbättra livet för dem som riskerar att drabbas av bukspottkörtelcancer.Under fjärde kvartalet i år lanserar vi IMMray® PanCan-d!”

            – Utdrag ur VD Mats Grahns kommentar till rapporten

Delårsrapport för andra kvartalet för januari – juni 2020 telefonkonferens:

Immunovia bjuder in till telefonkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 20 augusti 2020 klockan 16:30 CET.

VD Mats Grahn kommer att presentera Immunovia och kommentera delårsrapporten januari – juni 2020 följt av en frågestund. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

För att delta, vänligen ring in på ett av numren nedan och ange Immunovia konferenskod till operatören:

Telefonnummer: Sverige: +46 (0) 8 50520424

USA: +1 212 999 6659

Frankrike: +33 (0) 1 7037 7166

Danmark: +32 3272 9273

Tyskland: +49 (0) 30 3001 90612

Spanien: +34 91 787 0777

Nederländerna: +31 (0) 20 708 5073

Norge: +47 2 156 3318

Österrike: +43 (0) 12530807

Schweiz: +41 (0) 22 592 7915

Storbritannien (internationell standardåtkomst): +44 (0) 20 3003 2666

Konferenskod: (Att ange till operatör) Immunovia

Immunovia Webcast: https://channel.royalcast.com/webcast/immunovia/20200820_1/

För mer information, vänligen kontakta:
Julie Silber, Director of Investor Relations, Immunovia
Email: 
julie.silber@immunovia.com
Tel: +46 7 93 486 277

På Immunovias hemsida under Investerare/Finansiella Rapporter (http://immunovia.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/) kommer det att finnas en MP3-fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand, filen är tillgänglig inom 2 timmar efter telefonkonferensens slut.

Denna information är sådan information som Immunovia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanståendes kontaktpersons försorg kl. 16:00 CET den 20 augusti 2020.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

 

Den

första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och nu inleds slutvalidering inför säljstart under tredje kvartalet 2020. När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och i Lund, Sverige kommer att tillhandahålla laboratorietesttjänster i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

###

Release