Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia stärker IP-portföljen ytterligare för IMMray® PanCan-d-signaturen

mars 7, 2022

LUND, SVERIGE  Immunovia AB (publ) meddelade idag att den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO) har utfärdat ett preliminärt godkännande, så kallat Notice of Allowance, för patentansökan för IMMray® PanCan-d-testet, som endast finns tillgängligt från Immunovia, Inc. Det innebär att signaturen för Immunovias IMMray® PanCan-d-test kommer att skyddas ytterligare av patentet när det utfärdas.

 

Immunovias IMMray® PanCan-d är det första blodtestet som är framtaget för tidig detektion av bukspottkörtelcancer. Detektion av sjukdomen i ett tidigt stadium, när den fortfarande är opererbar, har potential att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer. Testet finns tillgängligt för personer inom den familjära/ärftliga högriskgruppen i USA sedan augusti 2021.

 

– Vi är glada över att USPTO har beslutat att bevilja Immunovia det här patentet, vilket ytterligare kommer att säkra de immateriella rättigheterna för Immunovias kommersiella test i USA. Patentet kommer också att ytterligare stärka vår omfattande IP-portfölj som består av sju patentfamiljer omfattande biomarkörer inom bukspottkörtelcancer. Med flera godkända patent och patentansökningar i olika geografiska områden har vi ett brett skydd för våra innovationer, säger Philipp Mathieu, tillförordnad koncernchef och vd för Immunovia AB.

 

Patentansökan nr 17/377,473, för vilken Notice of Allowance nu har utfärdats, lämnades in till USPTO:s program för prioriterad patentgranskning, Track One.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Philipp Mathieu

Tillförordnad koncernchef och vd
E-post: philipp.mathieu@immunovia.com
 

Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
E-post: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars 2022 kl. 08.30 CET.

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

###

Pressmeddelande (PDF)