Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia tilldelas i samarbete med Oregon Health and Science University ett av forskningsanslagen från Pancreatic Cancer Action Network 2017

juni 30, 2017

LUND, Sverige – Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN), den största patientorganisationen i USA, i samarbete med donatorer, tilldelade professor Brett Sheppard och professor Rosalie Sears från Oregon Health and Science University ett av sina forskningsanslag för 2017. Sammanlagt värde uppgår till 250 000 USD.

Denna satsning riktar in sig på att undersöka möjligheten att regelbundet testa högriskgruppen bestående av nyblivna diabetiker (NoD, patienter över 50 år med ny diabetesdiagnos utan tidigare pankreassjukdoms- eller familjebakgrund) för tidig diagnos av bukspottskörtelcancer. Dessa patienters risk att utveckla bukspottkörtelcancer förväntas vara nära åtta gånger högre än den hos befolkningen i övrigt, under tre år efter diabetesdiagnosen. Projektet påbörjas den 1 juli 2017 och fortsätter till 30 juli 2019. (https://www.pancan.org/research/grants-program/grants-awarded/by-year/2017-grant-recipients/brett- Sheppard-md /)

Dr. Sheppard och Sears föreslår testning av blodprover från NoD-patienter som senare utvecklat bukspottkörtelcancer. För denna retrospektiva analys samarbetar de med Immunovia i Sverige och använder företagets IMMray™ PanCan-d-test för att upptäcka bukspottkörtelcancer i de tidiga stadierna, när tumören är behandlingsbar genom kirurgi.

PanCAN konstaterar att, om arbetet blir framgångsrikt, kommer forskarna därmed att utveckla och validera en tidig detekteringsmetod som kan användas i samband med dagens standard testmetoder. Forskarnas insatser kommer att bidra till PanCANs 2020-mål att fördubbla överlevnaden bland patienter som drabbats av cancer i bukspottskörteln.

Mats Grahn kommenterar: ”Vi är mycket tacksamma för PanCANs forskningsanslag och för att de ger oss chansen att stödja dem i deras fantastiska satsningar för att förbättra överlevnadsgraden hos denna dödligaste form av cancer. Vi har arbetat med Dr. Sheppard och Sears som Key Opinion Leaders ända sedan vi inledde vårt samarbete med Oregon Health and Science University. Vi är övertygade om att vi tillsammans nu kan påskynda utvecklingen av tidiga detekteringsmetoder för cancer i bukspottkörtel hos högriskgrupper, såsom nyblivna diabetiker över 50 år, familjebetingad bukspottkörtelcancer och även patienter med tidiga symptom som kan vara cancer i bukspottskörteln. Vi ser väldigt mycket fram emot resultatet av detta projekt eftersom det kompletterar och stärker våra andra påbörjade initiativ inom nydiagnostiserad diabetesriskgruppen, såsom samarbetet med NCI, påbörjat under december förra året. ”

För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn

VD Immunovia AB

Telefon: +46 (0)70-532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN)
Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) grundades 1999 i USA, och är den största patientintressentgruppen i världen och är avsedd att bekämpa världens svårate cancerformer. PanCANs uppgift är att rädda liv, och därför utmanar de cancer i bukspottskörteln på alla fronter: forskning, kliniska initiativ, patienttjänster och intressentgrupper. Deras ansträngningar förstärks av ett rikstäckande nätverk av gräsrotsstöd. De är fast beslutna att förbättra patientresultatet idag och att fördubbla överlevnaden år 2020. PanCANs 2017 portfölj avser 17 bidrag till 21 forskare vid 12 institutioner, sammanlagd investering uppgår till 4,9 miljoner dollar – för att stödja cancer i bukspottskörteln över hela USA. (Https://www.pancan.org/about-us/). Dr Brett Sheppard från Oregon Health and Science University, Portland, Oregon, USA är en av de 12 som mottagit anslag från PanCAN 2017 års forskningsprogram.  

Biografiska höjdpunkter
Dr Sheppard arbetar som vice ordförande för kirurgi samt klinisk medordförande i Brenden-Colson Center för bukspottskörtelvård vid Oregon Health & Science University (OHSU). Centrets tre fokusområden är att utveckla tidig detektering av cancer i bukspottskörteln, att skapa innovativa precisionsmedicinska försök för patienter med bukspottskörtelcancer, att studera och utveckla terapier för att förbättra livskvaliteten för patienter med bukspottskörtelcancer och deras familjer genom translationella och kliniska studier. Dr Sheppard har en kandidatexamen från University of Wisconsin-Madison och Master i fysiologi från Loyola University Chicago Stritch School of Medicine. Han har en PhD från Chicago Medical School och har sin akademiska hemvist på OHSU och National Cancer Institute. 

Dr Sears är professor i molekylär och medicinsk genetik och forskning co-direktör för Brenden-Colson Center för pankreatisk vård vid OHSU. Hennes expertis omfattar cellulära signalvägar som styr tumörcellfenotypen med fokus på deras reglering av c-Myc oncoprotein och hur detta påverkar dess uttryck, transkriptionsaktivitet och regleringen av cellfunktionen. Hon har en kandidatexamen från Reed College i Portland, Ore., Och doktorerade på Vanderbilt University Medical Center i Nashville. Dr Sears gjorde sin postdocutbildning på Duke University. Hon gick med i Vetenskapliga och Medicinska Rådgivningsnämnden i Pancreatic Cancer Action Network under 2016. 

### 

Release