Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia uppdaterar sin finansiella kalender

juli 19, 2023

LUND (SVERIGE) – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget som har lanserat världens första test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, uppdaterar sin finansiella kalender för 2023.

 

Delårsrapporten för det andra kvaratalet 2023 publiceras onsdagen den 30 augusti. Det tidigare kommunicerade datumet var onsdagen den 23 augusti 2023.  

 

För mer information, vänligen kontakta:
 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 
 
Om Immunovia
  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnaden för patienter med cancer.

 
Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: 
www.immunoviainc.com.

 
Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

 
USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgänglig, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med en adresserbar marknad på 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av vårt test.

 
Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök 
www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)