Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovia utser Jeff Borcherding, tidigare marknadschef på Myriad Genetics, till att leda Immunovias USA-verksamhet

mars 28, 2022

LUND, SVERIGE  Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV) har utsett Jeff Borcherding till vd för det amerikanska dotterföretag Immunovia, Inc. Jeff kommer från positionen som marknadschef på Myriad Genetics, ett av de ledande diagnostikföretagen i USA, och kommer att ingå i Immunovias koncernledning från den 11 april.

 

– Jag är mycket glad över att Jeff Borcherding börjar på Immunovia. Utnämningen stärker arbetet med den amerikanska kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d och är i linje med vår strategiska prioritering att expandera verksamheten i USA. Immunovia gjorde en kommersiell etablering i USA, som är världens största diagnostikmarknad, med lanseringen av IMMray® PanCan-d i augusti 2021. Jeff tar med sig en omfattande erfarenhet från ledande marknadsbefattningar och från att driva tillväxt inom diagnostik- och hälsovårdsverksamheter på den amerikanska marknaden. Immunovia fokuserar helt på att göra testet IMMray® PanCan-d brett tillgängligt i USA, säger Philipp Mathieu, tillförordnad vd och koncernchef för Immunovia AB.

 

– Bukspottkörtelcancer är en fruktansvärd sjukdom och vi behöver bättre sätt att upptäcka den i ett tidigt skede. Immunovia har utvecklat det första diagnostiska testet för att göra det. Det är en enorm prestation som ger oss en otrolig möjlighet att hjälpa människor som är i riskzonen för cancer i bukspottkörteln. Jag ser verkligen fram emot att ingå i Immunovia-teamet. Det är en bara en gång i livet som man får möjligheten att vara med på en sådan resa”, säger Jeff Borcherding.

 

Jeff kommer till Immunovia från Myriad Genetics, ett ledande företag inom gendiagnostik och precisionsmedicin, där han senast var marknadschef. Tidigare var Jeff ansvarig för Myriads verksamhetsområde psykisk hälsa där han ledde en kraftig tillväxt för Myriads test GeneSight. Jeff har också varit varumärkesansvarig på Procter & Gamble, där han bidrog till en framgångsrik expansion av flera hälsovårdsvarumärken. Han har haft ett flertal ledande kommersiella befattningar inom vård- och programvaruföretag. Jeff har studerat på Indiana University och har en B.S. in business samt en M.B.A. från Kellogg Graduate School of Management vid Northwestern University.

 

För ytterligare information kontakta:

Philipp Mathieu

Tillförordnad vd och koncernchef
E-post: philipp.mathieu@immunovia.com
 

Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
E-post: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2022 klockan 08:30 CET.

 

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

###

Pressmeddelande (PDF)