Boston An independent LDT provider

Immunovia utser Norma Alonzo Palma till ny Vice President of Clinical and Medical Affairs

januari 31, 2024

LUND (SVERIGE) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter genom tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, meddelar idag rekryteringen av Norma Alonzo Palma, PhD, till rollen som Vice President of Clinical and Medical Affairs. 

 

Som meddelades i juli 2023 har Immunovia gjort en betydande omstrukturering för att fokusera sina resurser på bolagets nästa generations blodtest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer. Efter att Immunovia framgångsrikt slutfört upptäcktsfasen av det nya testet i november 2023 kommer utnämningen av Norma möjliggöra för Immunovia att gå in i nästa fas där hon primärt kommer att ansvara för utformning och genomförande av kliniska studier samt pilotstudier tillsammans med försäkringsgivare. 

 

Norma har över 20 års erfarenhet och djup expertis inom onkologi, diagnostik och kostnadsersättningsfrågor. Hon har också lång erfarenhet av att leda team i planering och genomförande av “thought leader” engagemang, generering av evidens samt vetenskapliga kommunikationsstrategier. Norma kommer närmast från rollen som VP of Medical Affairs på Aadi Biosciences där hon utvecklade och genomförde den medicin strategiska planen. Hon har också haft en liknande position på Kaleido Biosciences, med tidigare ledarroller på Agios Pharmaceuticals och Foundation Medicine. 

 

Norma har en doktorsexamen i farmakologi och fysiologi från Georgetown University, en B.sc i psykologi och biologi från University of California San Diego och avslutade sina postdoktorala studier inom molekylär virologi vid National Cancer Institute, Cancer Research Center, Vaccine Branch vid Bethesda. 

 

"Vi är mycket glada över att välkomna Norma till Immunovias ledningsgrupp. Hon kommer att spela en avgörande roll i utvecklingen och testningen av vår nästa generations produkt för detektion av bukspottkörtelcancer. Hon kommer också att stärka Immunovias partnerskap med viktiga opinionsbildare, ledande kliniker och försäkringsgivare, säger Jeff Borcherding, VD och koncernchef för Immunovia. 

 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)