Boston An independent LDT provider

Immunovias ansökan om CPT® PLA-kod för testet IMMray™ PanCan-d på agendan hos American Medical Association

april 14, 2022

LUND –Immunovia Inc., det amerikanska dotterbolaget till Immunovia AB (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), har lämnat in en ansökan om CPT PLA-kod (Proprietary Laboratory Analyses Current Procedural Terminology) till American Medical Association (AMA) för testet IMMray PanCan-d.

En PLA-kod för IMMray PanCan-d skulle göra det möjligt för läkare och sjukvårdspersonal att specifikt identifiera IMMray PanCan-d när de lämnar information eller krav till sjukförsäkringsaktörer och betalande parter.

Immunovias PLA-ansökan kommer att granskas och omröstning kommer att ske i AMA:s Technical Advisor Group den 13 maj under ett panelmöte. Om ansökan godkänns kommer den tilldelade PLA-koden publiceras den 1 juli 2022 och börja gälla den 1 oktober 2022.

CPT-koder erbjuder läkare och sjukvårdspersonal ett enhetligt språk för att koda medicinska tjänster och rutiner. Det är den mest allmänt godkända medicinska nomenklaturen som används i USA för att rapportera läkar- och sjukvårdstjänster, inklusive laboratorietester inom ramen för offentliga och privata sjukvårdsförsäkringar.

PLA-koderna är ett komplement till CPT-koderna som godkänns av AMA CPT Editorial Panel. Det är alfanumeriska CPT-koder med en motsvarande beskrivning för laboratorier eller tillverkare som vill ge sitt test en mer specifik identitet.

För ytterligare information kontakta:
Philipp Mathieu
Tillförordnad vd och koncernchef
E-post: philipp.mathieu@immunovia.com

Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
E-post: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 april 2022 klockan 08:45 CET.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)