Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Immunovias IMMray™ biomarkörer särskiljer Reumatoid artrit från andra autoimmuna sjukdomar med en träffsäkerhet på 89%

juni 21, 2017

LUND, Sverige – Immunovia meddelar idag att de har genomfört analysen av de tre andra autoimmuna sjukdomarna som ingår i den tidigare rapporterade retrospektiva autoimmuna sjukdomsstudien, utförd i samarbete med Immunotekniska institutionen, vid Lunds universitet. Studien bestod av 315 blodprover och omfattade de huvudsakliga autoimmuna indikationerna, såsom Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Reumatoid artrit (RA), Sjögrens syndrom, Systemisk vaskulit. För SLE, rapporterades två uppsättningar differentialdiagnosdata tidigare 7 mars 2017.

I detta tredje dataset kunde IMMray™ biomarkörs-signatur särskilja RA, en av de vanligaste autoimmuna sjukdomarna, från SLE, Sjögren syndrom och systemisk vaskulit med 89% träffsäkerhet. IMMray™-signaturerna detekterade även RA med en träffsäkerhet på 98% från de friska kontrollerna. Vid differentiering från Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit var RA-träffsäkerheten 83% respektive 95%.

Slutligen kunde Sjögrens syndrom och systemisk vaskulit också särskiljas med hög träffsäkerhet från de tre övriga autoimmuna sjukdomarna, med resultaten 85% respektive 94%.

Immunovias VD Mats Grahn kommenterar: ”Förekomsten av autoimmuna sjukdomar fortsätter att öka och därmed behovet av mer precis differentialdiagnos. Dessa extremt lovande resultat bekräftar styrkan hos IMMray™-plattformen att kunna leverera enastående biomarkörs-signaturer och dessutom förse oss med de data som behövs för vidare förädling av vår strategi för autoimmuna sjukdomar. På kort till medellång sikt kommer vi att expandera och intensifiera våra samarbeten med Key Opinion Leaders på detta område för att prioritera de mest omättade kliniska behoven och att definiera de studier som krävs framåt”.

Med anledning av ovannämnt inbjuder Immunovia till telefonkonferens onsdagen den 28 juni, kl 15.00. Telefonkonferensen som beräknas pågå i maximalt en timme kommer att hållas på svenska. Efter en presentation av företaget av VD Mats Grahn erbjuds möjlighet att ställa frågor. Ring gärna in några minuter före telefonkonferensen börjar.

Datum: 28 juni 2017

Tid: 15:00 (CET)

Telefonnummer:

DK: +45 35445579

UK: +44 (0)2030089802

SE: +46 (0)856642665

För frågor samt för tidsbokning av intervjuer:

ir@immunovia.com

På Immunovias hemsida under Investerare/Nyhetsarkiv/Ljud- och videoinspelningar (http://immunovia.com/sv/investerare/nyhetsarkiv/ljud-och-video-inspelningar/) kommer det att finnas en MP3 fil för den som vill lyssna av telefonkonferensen i efterhand.


För ytterligare information, kontakta:

Mats Grahn

VD Immunovia AB

Telefon: +46 (0)70-532 02 30

E-post: mats.grahn@immunovia.com


Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) 

Denna information är sådan information som Immunovia AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg. 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com. 

Om Reumatoid artrit
Reumatoid artrit är en kronisk inflammationssjukdom som kan påverka mer än bara lederna. Hos vissa, kan sjukdomen också skada en rad andra kroppsdelar, bland annat huden, ögonen, lungorna och blodkärlen.

En automimmun sjukdom uppstår när immunförsvaret av misstag angriper kroppsvävnad. Till skillnad mot förslitningen i lederna som uppkommer av osteoartrit, sväller dem och kan efter ett tag resultera i benerosion och missbildning i lederna

Inflammationen dom förknippas med Reumatoid artrit kan också skada andra delar av kroppen. Medan ny medicin har förbättrat möjligheterna till behandling drastiskt, kan svår Reumatoid artrit fortsatt orsaka psykiska men.

Reumatoid artrit är den vanligaste formen av autoimmun artrit. Det påverkar mer än 1,3 miljoner amerikaner. Cirka 75% av patienter med reumatoid artrit är kvinnor. Faktum är att 1 – 3% av kvinnorna väntas få reumatoid artrit under sin livstid. Sjukdomen börjar oftast i åldern mellan 30 och 50 år. Rheumatoid artrit kan dock fås i alla åldrar.

Om Sjögrens Syndrom
Sjögrens syndrom är en sjukdom som drabbar immunsystemet och identifieras av de två vanligaste symptomen – torra ögon och torr mun.

Sjögrens syndrom kommer ofta samtidigt som liknande sjukdomar som påverkar immunförsvaret, som Reumatoid artrit och lupus. I Sjögrens syndrom påverkas slemhinnorna och fuktsekretande körtlar i ögonen och munnen först, vilket resulterar i minskad produktion av tårar och saliv.

Du kan utveckla Sjögren syndrom vid alla tidpunkter i livet, men det vanligaste är att de flesta som drabbas är äldre än 40 vid diagnosstiden. Sjukdomen är mycket vanligare hos kvinnor. Behandlingen fokuserar på att lindra symtom.

Om Systemisk Vaskulit
Vaskulit, eller kärlinflammation, orsakar förändringar i blodkärlsväggarna såsom förtjockning, försvagning, avsmalning och ärrbildning. Dessa förändringar begränsar blodflödet vilket resulterar i organ- och vävnadsskador.

Det finns många olika typer av vaskulit och de flesta av dem är sällsynta. Vaskulit kan påverka ett organ, såsom din hud, eller flera. Tillståndet kan vara kortsiktigt (akut) eller långsiktigt (kroniskt).

Vaskulit kan drabba vem som helst även om vissa typer är vanliga bland vissa grupper. Beroende på vilken typ du har kan du antigen komma att bli bättre utan behandling eller så kommer du att behöva medicinsk behandling för att kontrollera inflammationen och förhindra uppblossningar. Vaskulit går också under namnen angit och artrit.

Om träffsäkerhet
Träffsäkerhet beräknas utifrån känslighets- och specificitetsvärden som genereras av klassificeringsmodellen.

###

Release