Boston An independent LDT provider

Immunovias nya labb bemannat och i drift efter en snabb implementering

juli 2, 2024

LUND (SWEDEN) – Immunovia (IMMNOV: Nasdaq Stockholm), diagnostikföretaget som vill öka överlevnaden för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt, ger idag en uppdatering om sitt nya labb i Research Triangle Park, USA. 

 

Efter den framgångsrika modellutvecklingsstudien av nästa generations test, informerade Immunovia den 29 april bolagets planer att effektivisera sin labbverksamhet och flytta till Research Triangle Park (RTP). Efter inflyttning den 21 maj 2024 meddelar Immunovia idag att dess labb är fullt bemannat och operativt. 

 

All labbutrustning är installerad och validerad. System för dokumentkontroll och kvalitetsledning har implementerats. Det nya labbet är också fullt bemannat efter anställningen av två nya forskare.

 

Proteinanalyserna för Immunovias nästa generations test, utvecklade i samarbete med Immunovias partner Proteomedix, har framgångsrikt överförts till labbet. Analyserna utförs på en ELISA-plattform och är snabbare, billigare samt mindre arbetsintensiva än Immunovias tidigare egenutvecklade IMMray plattform. 

 

Under ledning av Dr. Lisa Ford, kommer teamet i Research Triangle Park närmast att fokusera på att säkerställa analytisk validitet. Immunovias team kommer att validera analyserna enligt relevanta regulatoriska normer, inklusive CAP, CLIA och CLSI. Labbet kommer sedan att genomföra en stor klinisk valideringsstudie av nästa generations test under fjärde kvartalet 2024. 

 

"Vi är glada över att kunna meddela att vårt nya labb är bemannat och fullt i drift. Vi har rekryterat två skickliga forskare, Dr. Robyn Pescatore och Dillon Josey, som kommer att fokusera på den fortsatta utvecklingen av Immunovias nästa generations test, säger Dr Lisa Ford, Clinical Lab Director. 

 

"Flytten av labbet till Research Triangle Park illustrerar tempot, effektiviteten och produktiviteten hos det nya Immunovia. Lisa och hennes team har åstadkommit oerhört mycket på bara sex veckor. Immunovia-teamet arbetar snabbt för att möta den stora efterfrågan på marknaden för ett enkelt och prisvärt blodprov för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln, säger Jeff Borcherding, VD och koncernchef för Immunovia. 

 

Immunovia har ansökt om att överföra sin CLIA-licens från labbet i Marlborough till det nya labbet i Research Triangle Park. Företaget kommer också att förnya sin ackreditering med College of American Pathology (CAP). 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Jeff Borcherding

CEO och koncernchef

jeff.borcherding@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

 

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test. 

 

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com. 

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)