Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Inbjudan till Immunovias presentation av Q1

april 21, 2022

LUND (SVERIGE) – Immunovia publicerar sin delårsrapport för det första kvartalet 2022 den 28 april 2022, klockan 8:00 CET. Analytiker, investerare och media inbjuds till en webbsänd telefonkonferens samma dag klockan 13:00 CET. Rapporten tillsammans med presentationsbilder kommer att finns tillgängliga på www.immunovia.com.

 

Philipp Mathieu, tillförordnad vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, ekonomi- och finansdirektör kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta via webbsändning eller telefon, se detaljer nedan.

 

Telefonnummer och webbsändning
Ring något av nedan nummer för att deltaga via telefon. Vänligen ring in ett par minuter innan presentationen startar.

 

Sverige: +46 8 5051 0031
Storbritannien: +44 207 107 06 13
USA: +1 631 570 56 13

 

Länk till webbsändningen: https://creo-live.creomediamanager.com/c062bfe9-6671-4cee-a51a-3ed5d85ca715

För att ställa frågor är det nödvändigt att ringa in. En inspelning av presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Immunovias webbplats.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Tobias Bülow
Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
tobias.bulow@immunovia.com
+46 736 36 35 74

 

Informationen lämnades för offentliggörande den 21 april 2022 klockan 10:30 CET.

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

Pressmeddelande (PDF)