Boston An independent LDT provider

Inbjudan till Immunovias presentation av Q4

februari 14, 2024

LUND (SVERIGE) – Immunovia publicerar sin bokslutskommuniké 2023 den 21 februari 2024, klockan 8:30 CET. Analytiker, investerare och media inbjuds till en webbsänd telefonkonferens samma dag klockan 15:00 CET. Rapporten tillsammans med presentationsbilder kommer att finns tillgängliga på www.immunovia.com.

Jeff Borcherding, vd och koncernchef, och Karin Almqvist Liwendahl, CFO kommer att presentera bolagets utveckling. Presentationen som hålls på engelska följs av en frågestund. Välkommen att delta via webbsändning eller telefon, se detaljer nedan.

 

Telefonnummer och webbsändning

Ring något av nedan nummer för att deltaga via telefon. Vänligen ring in ett par minuter innan presentationen startar.

 

Sverige: +46 8 5051 0031
Storbritannien: +44 207 107 06 13

USA: +1 631 570 56 13

 

Länk till webbsändningen: https://access.creomediamanager.com/registration/cff0b72c-e4f5-48b2-8bc0-47467df18f1b?ref=https%3A%2F%2Fcreo-live.creomediamanager.com%2Fcff0b72c-e4f5-48b2-8bc0-47467df18f1b

En inspelning av presentationen kommer även att finnas tillgänglig på Immunovias webbplats.

 

För mer information, vänligen kontakta:
Karin Almqvist Liwendahl
CFO
karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com
+46 70 911 56 08

 

Immunovia i korthet
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att öka överlevnadsfrekvensen för patienter med bukspottkörtelcancer genom tidig upptäckt av cancer. Immunovia fokuserar på utveckling och kommersialisering av blodbaserade tester för att detektera proteiner och antikroppar som indikerar att en högriskindivid har utvecklat bukspottkörtelcancer. Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer.

USA är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Företaget uppskattar att den adresserbara amerikanska marknaden omfattar 1,8 miljoner individer som årligen kan dra nytta av ett test.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

                                                                          ###

Press release (PDF)