Boston An independent LDT provider

Inbjudan till telefonkonferens med anledning av artikel i Dagens Industri den 1 december

december 2, 2020

LUND, SVERIGE – Immunovia inbjuder investerare, analytiker och media till en telefonkonferens med VD Patrik Dahlen imorgon torsdag den 3 december kl 10:00 med anledning av artikeln Experter skeptiska till Immunovias blodtest: ”Skulle inte satsa på detta” som publicerades på di.se den 1 december.

Telefonkonferensen syftar till att tydliggöra hur bolagets blodtest för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer ska användas och tidplanen för försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021.

Immunovias blodtest, IMMray® PanCan-d, är till för patientgrupper med ökad risk för bukspottkörtelcancer och det finns två sätt att använda testet. För det första kan det användas för att utesluta bukspottkörtelcancer hos den grupp som har tidiga eller diffusa symptom på sjukdomen. Testet har en hög NPV (negativt predikativt värde) på 99,3%, vilket är nödvändigt för ett ”rule out”-test.

Det andra sättet som det här testet kan användas på är för påvisandet av sjukdom, så kallad ”rule in”, hos personer i olika riskgrupper som t.ex. sjukdomen i familjen, personer över 50 år med en nyligen diagnosticerad diabetes typ 2.

Telefonkonferens

Immunovias VD, Patrik Dahlen, kommer att hålla en webbsänd telefonkonferens för investerare, analytiker och media imorgon, torsdag den 3 december kl 10:00. Telefonkonferensen hålls på engelska.

Webcast: https://tv.streamfabriken.com/3-dec-press-conference

Telefonnummer:
Sverige: +46850558368 
Storbritannien: 
+443333009269

En inspelning kommer efter avslutad telefonkonferens att finnas tillgänglig på Immunovias webbplats.

För mer information, vänligen kontakta:

Patrik Dahlen, VD Immunovia
Email: patrik.dahlen@immunovia.com
Tel:
+46 73 376 76 64

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 16.50 CET den 2 december 2020.

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)