Boston An independent LDT provider

Massachusetts General Hospital går med i den prospektiva studien PanFAM-1 för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer hos kända högriskgrupper

februari 8, 2018

Att skapa samarbeten och etablera en närvaro i USA spelar en central roll i Immunovias strategi för ersättningssystem och marknadsintroduktion. Även att fortsätta expandera PanFAM-1 till den största prospektiva multicenterstudien någonsin för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer är ett viktigt steg mot dessa mål. Att det välrenommerade MassGen medverkar förstärker studien som syftar till att validera IMMrayTM PanCan-d, Immunovias blodbaserade test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer.

LUND och Boston, USA – Immunovia AB kan idag offentliggöra att Massachusetts General Hospital är den senaste deltagaren att ansluta sig till PanFAM-1, en multicenter prospektiv studie för att validera tidig diagnos hos patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. Studien syftar till att validera Immunovias blodbaserade test IMMrayTMPanCan-d och kommer under tre år att analysera mer än tusen individer från kliniska center i både USA och Europa som erbjuder screening inom bukspottkörtelcancer. Målet är att visa den sammantagna vinsten för sjukvården av att testa patienter med ärftlig bukspottkörtelcancer.

Immunovia har genom ett nära samarbete med flertalet ledande auktoriteter inom bukspottkörtelcancer identifierat tre huvudsakliga kriterier för antagning av center i den prospektiva multicenterstudien. Massachusetts General Hospital uppfyller alla tre: bred patienträckvidd, kontinuerligt övervakningsprogram av patienter inom kända högriskgrupper för bukspottkörtelcancer samt världsberömd klinisk expertis om bukspottkörtelcancer.

“Det finns ett enormt behov av tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer för att kunna förbättra överlevnadsgraden,” säger Daniel C Chung, medicine doktor och klinikchef för mag- och tarmavdelningen samt director för högriskkliniken för mag- och tarmcancer vid Massachusetts General. ”Många individer har en hög risk för ärftlig bukspottkörtelcancer och vi är därför tillfreds över att medverka i PanFAM-1-studien och undersöka den kliniska användbarheten hos IMMray™ PanCan-d.”

“Rekryteringen av Massachussets General Hospital som det senaste PanFAM-1-centret är mycket glädjande. Dr. Chungs team har varit bidragande i att bygga ett case för ärftlig screening och vi tror att studien kommer visa att IMMrayTMPanCan-d är idealisk för detta syfte. Deras deltagande tillsammans med andra ledande center i USA rättfärdigar också vårt beslut att etablera ett testlaboratorium i Boston förra året som en del av vårt engagemang att bättre tjäna marknaden,” kommenterade Mats Grahn, VD för Immunovia.

Övriga partners inom PanFAM-1 är: Mount Sinai i New York, Knight Cancer Institute vid Oregon Health and Sciences University i Portland, USA, the University of Pittsburgh, the University of Liverpool, UK, Ramon y Cajal Institute for Health Research i Madrid, Spanien samt Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Immunovia för även långt gångna diskussioner med ett flertal andra övervakningsprogram av högriskgrupper i Europa och USA gällande deras medverkan.

För mer information, vänligen kontakta: 

Mats Grahn

VD, Immunovia,

Tel.: +46-70-5320230

Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com) Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om bukspottkörtelcancer

Bukspottkörtelcancer är en av de mest dödliga och svårupptäckta cancertyperna då tecken och symptom är diffusa och liknande de hos andra sjukdomar. I enbart USA dör över 40,000 och fler än 50,000 nya fall diagnosticeras årligen och överlevnad på fem års sikt är för närvarande 5-7%. Prognosen säger att cancertypen kommer att vara den näst dödligaste 2020. Eftersom resektion är mer framgångsrikt i stadium I/II kan dock tidig diagnos avsevärt förbättra cancerpatienters överlevnad på fem års sikt potentiellt från 5-7% till 50-60%.

Release