Boston An independent LDT provider

Nytt aktiekapital och antal aktier i Immunovia

oktober 31, 2017

Aktiekapitalet och antalet aktier i Immunovia AB (publ) har ändrats till följd av att teckningsoptioner i bolaget utnyttjats.

·         Aktiekapitalet har från med 840 902,95 SEK till 865 902,95 SEK.
·         Antalet aktier har ökat med 514 000 till 17 318 059 aktier.
·         Utspädningen är därmed 3,1 procent.

De teckningsoptioner som har utnyttjats utgör en del av Immunovias incitamentsprogram till ledande befattningshavare enligt beslut på årsstämmorna 2014 och 2015  och utgivna respektive år.  

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn

VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt Lagen om handel med finansiella instrument.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Release