Boston An independent LDT provider

Philipp Mathieu utnämnd till vd för Immunovia AB

juni 2, 2022

LUND, SVERIGE  Immunovia meddelar idag att Philipp Mathieu har utnämnts till verkställande direktör och koncernchef med omedelbar verkan. Philipp har varit tillförordnad vd och koncernchef sedan januari.

 

I en kommentar till beskedet säger Carl Borrebaeck, styrelsens ordförande: – Efter att noggrant ha utvärderat externa kandidater, har styrelsen beslutat att Philipp med sin bakgrund och erfarenhet är rätt person att leda Immunovia under övergången, från en verksamhet inriktat på forskning, till ett framgångsrikt kommersiellt bolag. Under tiden som tillförordnad vd och koncernchef har Philipp visat prov på ett effektivt ledarskap och åstadkommit snabba framsteg med bolagets strategiska prioriteringar. Immunovia är väl positionerat för en kommersiell utrullning av tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer genom sitt banbrytande test IMMray® PanCan-d i USA.

 

– Jag är hedrad över utnämningen och tycker att det ska bli spännande att fortsätta leda vårt enastående team genom den här viktiga fasen i Immunovias utveckling. Immunovia ligger i framkant när det gäller att revolutionera tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln och därmed möta ett mycket stort ouppfyllt medicinskt behov. Det är ett synnerligen motiverande uppdrag, säger Philipp Mathieu, vd och koncernchef för Immunovia.

 

Philipp Mathieu har bred erfarenhet som rådgivare inom företagsstrategier, förvärv och kapitalmarknadstransaktioner till sjukvårds- och life science-bolag. Philipp kommer närmast från uppdraget som portföljförvaltare och rådgivare till ett multinationellt family office-bolag. Före det var han investment banker med fokus på sjukvårdssektorn på Lazard och Lehman Brothers.

 

 

För mer information, vänligen kontakta:

Philipp Mathieu

Vd och koncernchef
Email: philipp.mathieu@immunovia.com
 

Tobias Bülow

Senior Director Investor Relations and Corporate Communications
Email: tobias.bulow@immunovia.com
Tel: +46 736 36 35 74

 

Informationen är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s förordning om marknadsmissbruk. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 2 juni 2022 klockan 08:30 CET.

 

 

Om Immunovia 
Immunovia AB är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden specifikt för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

###

Pressmeddelande (PDF)