Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Personuppgiftspolicy

Information om behandling av personuppgifter

Allmänt

Immunovia respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi på detta sätt informera dig om hur vi kommer att använda dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

I Immunovia AB (”Immunovia”) policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du använder dig av våra webbsidor, ansöker om ett jobb hos oss, kontaktar oss via vårt kontaktformulär eller prenumererar på nyhetsuppdateringar som administreras av Immunovia. Immunovia AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgifter vi samlar in

Immunovia inhämtar uppgifterna i första hand direkt från dig när du är i kontakt med oss eller genomför en marknadsundersökning. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som mobiltelefonnummer, e-postadress eller fysik adress. Vi kan även under en rekrytering eller ansökan om en konsulttjänst komma att inhämta information om dig från de referenser som du har angett.

Immunovia registrerar personuppgifter i samband med att du via vår webbplats:

  • Väljer att blir prenumerant på våra pressmeddelanden.
  • Skickar in en ansökan om anställning eller konsultuppdrag.
  • Kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser eller social media.
  • Anmäler dig till Immunovias nyhetsbrev eller press-releaser.

Hur vi använder insamlad information

Immunovia behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • För att kunna administrera våra pressmeddelanden;
  • För att kunna hantera din ansökan att få arbete inom Immunvoia;
  • För att återkomma när du har lämnat in en förfrågan om kontakt;
  • För att skicka dig information via e-post;
  • För att hjälpa oss att utveckla vår webbplats att vara mer användbara och för att förbättra din användarupplevelse;
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om väsentliga förändringar i våra villkor och policyer;

Information som kan lämnas ut

Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data på våra vägnar för att vi ska kunna utföra våra tjänster, t.ex. IT-leverantörer, externa företag som hjälper oss vid en rekrytering eller de som administrerar våra e-postutskick. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Immunovia samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES eller med företag som upprätthåller en likartad skyddsnivå som inom EU/EES genom att t.ex. ha anslutit sig till den s.k. Privacy Shield överenskommelsen mellan EU och USA. För att säkerställa att personuppgifterna är skyddade har vi ingått dataöverföringsavtal som inkluderar EU-kommissionens standardavtalsklausuler med mottagarna eller ser till att det finns andra lämpliga skyddsåtgärder på plats.

Vi kommer aldrig att lämna ut sina uppgifter till andra tredje part utan ditt samtycke.

Rättslig grund, lagring och gallring av personuppgifter

I och med att du lämnar uppgifter till Immunovia ger du din tillåtelse till att vi registrerar och lagrar uppgifter om vilken tjänst köpt samt behandlar de angivna personuppgifterna för angivna ändamål.

I samband med en rekrytering/anställning av en konsult kommer vi att behandla dina uppgifter med stöd av vårt berättiga intresse.

Vid en kontaktförfrågan kommer även dina uppgifter att behandlas med stöd av vårt berättiga intresse.

De kontaktuppgifter som du anger vid ansökan om att få ta del av våra pressmeddelanden eller nyhetsbrev kommer att användas med stöd av ditt samtycke. Du kan när som helst återkalla det du har samtyckt till genom att klicka på länken i våra utskick eller genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken Så kontaktar du oss.

Behandlingen sker enligt gällande dataskyddslagstiftning och innebär att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Immunovia kommer att lagra dina personuppgifter så länge du är prenumerant, en rekryteringsprocess pågår alternativt så länge det ärendet som du kontaktade oss i är pågående.  Därefter kommer dina uppgifter att raderas förutom efter en genomförd rekryteringsprocess då vi kan komma att behålla dina uppgifter i max två år för att säkerställa att inga fel begåtts i processen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för de ändamål som de har samlats in för. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

Om cookies

När du använder vår webbplats och app kan det hända att personuppgifter samlas in via t.ex. cookies. Detta görs dock endast via ett separat samtycke. Då lagras informationen om din användning och vilka sidor som besöks. Det kan vara teknisk information om din enhet och internetuppkoppling såsom operativsystem, webbläsarversion, IP-adress, cookies och unika identifierare. Vid besök på våra webbplatser där våra tjänster tillhandahålls, kan olika tekniker användas för att känna igen dig i syfte att lära oss mer om våra användare. Detta kan ske direkt eller genom användning av teknik från tredje part. Läs mer om vilka cookies vi använder.

Dina rättigheter och val

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Immunovia kommer på eget eller kundens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss (för kontaktvägar se rubriken Så kontaktar du oss). Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta Immunovia eller så kan du höra av dig till datainspektionen.

Du kan när som helst avstå från att ta emot kommunikation från oss genom att klicka på ”avsluta prenumeration” i e-post som vi skickar dig.

Du kan erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett s.k. registerutdrag från Immunovia AB.

Länkar till andra webbplatser

I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplatser, hemsidor, eller material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Immunovia saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser eller dess material ansvarar vi därför inte för dess innehåll. Immunovia ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Så här kontaktar du oss

För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har frågor, är du välkommen att kontakta oss på:

Immunovia AB
Medicon Village
223 81 Lund

Emailadress: info@immunovia.se

Denna privacy policy gäller från och med 2018-05-25.