Boston An independent LDT provider

Proteomdata baserade på Immunovias IMMray® -plattform möjliggör differentialdiagnos av svårbedömda autoimmuna sjukdomar

januari 7, 2021

LUND, SVERIGE – Immunovia AB, (”Immunovia”) ett diagnostikföretag som utvecklar mycket noggranna, blodbaserade tester för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar, rapporterar idag resultat från en studie från deras utvecklingspipeline. Studien, som är publicerad i peer review tidskriften Journal of Proteome Research, presenterar för första gången proteomdata som gör det möjligt att särskilja fyra olika inflammatoriska reumatiska sjukdomar (IRD).

Tidig och korrekt diagnos av inflammatoriska reumatiska sjukdomar är för närvarande en klinisk utmaning på grund av den mångfald av symptom som patienterna uppvisar. Syftet med studien var att generera profiler av proteinuttryck som särskiljer fyra systemiska IRD, tillstånd som kan leda till allvarliga och ibland bestående funktionshinder, ökad sjuklighet och förtida dödlighet om de lämnas obehandlade. Totalt 316 serumprover som samlats in från patienter med Systemisk Lupus Erythematosus (SLE), ANCA-associerad systemisk vaskulit (SV), reumatoid artrit (RA) och Sjögrens syndrom (SS) samt friska kontroller analyserades med hjälp av Immunovias rekombinanta antikroppsmikroarray (IMMray®). Särskiljande proteinuttrycksprofilering undersöktes med Wilcoxon signerade rankingtest. Med hjälp av avancerad bioinformatik och state-of-the art algoritmer för klassificering kunde därmed kondenserade biomarkörpaneler identifieras som återspeglar varje sjukdom.

Huvudförfattaren Mattias Ohlsson, professor i beräkningsbiologi och biologisk fysik vid Lunds universitet kommenterar: ”I denna studie kunde vi klassificera de inkluderade, enskilda IRD-tillstånden med hög noggrannhet, dokumenterat med värden för ROC area under the curve (ROC AUC) på mellan 0,96 och 0,80. Grupperna med IRD-tillstånd kunde särskiljas från friska kontroller med ett ROC AUC-värde på 0,94. Vi bedömer att dessa data ger stöd för att IMMray® kan användas för att återspegla den biologiska komplexiteten hos autoimmuna sjukdomar.”

Patrik Dahlen, VD, Immunovia tillade: ”Autoimmuna sjukdomar är ett globalt hälsoproblem som påverkar miljontals människor runt om i världen och behovet av avancerade, kliniska verktyg för tidig och särskiljande diagnos är akut. Dessa resultat tyder på att användningen av en multiplexbaserad metod såsom IMMray® är mycket lämplig för att förstå multifaktoriella sjukdomar som till exempel autoimmuna sjukdomar. Tidig diagnos kommer i sin tur att bidra till att förhindra allvarliga organ- och vävnadsrelaterade skador. Vi kommer att införliva dessa signaturer och utvärdera dem ytterligare inom vårt discoveryprogram för autoimmuna sjukdomar.”

  
För mer information, kontakta:

Patrik Dahlen, VD, Immunovia
E-post:  patrik.dahlen@immunovia.com
Tel: +46 73 376 76 64

Om Immunovia
Immunovia AB är ett diagnostikföretag som utvecklar och kommersialiserar blodtest med hög säkerhet för tidig upptäckt av cancer och autoimmuna sjukdomar baserade på Immunovias egenutvecklade testplattform IMMray®. Testen baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar med hjälp av avancerad maskininlärning och bioinformatik för att skilja ut en uppsättning relevanta biomarkörer som indikerar en viss sjukdom. På så sätt uppstår en unik ”biomarkörsignatur för sjukdomen”.

Företaget grundades 2007 och bygger på cancerstudier och banbrytande forskning vid Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health cancercentrum i Sverige.

Den första produkten, IMMray® PanCan-d, genomgår för närvarande klinisk utvärdering i några av världens största kliniska studier om bukspottkörtelcancer, PanFAM-1, PanSYM-1 och PanDIA-1 och genomgår för närvarande slutvalidering. Bolaget siktar på en försäljningsstart i slutet av första kvartalet 2021 med efterföljande kommersiell testning under andra kvartalet.

När IMMray® PanCan-d har validerats kommer det att bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av bukspottkörtelcancer på marknaden, med potential att väsentligt förbättra patienternas överlevnad och resultat.

Immunovia Dx Laboratories i Marlborough, Massachusetts, USA och Lund kommer att tillhandahålla laboratorietester i två ackrediterade referenslaboratorier.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Pressmeddelande (PDF)