Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

Samrådsprocessen med svenska fackförbund avslutad

februari 8, 2023

LUND (SWEDEN) – Immunovia (Nasdaq Stockholm: IMMNOV), diagnostikföretaget som har lanserat världens första test för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer, meddelande idag att samrådsprocessen för omorganisering i den svenska verksamheten, som tillkännagavs den 19 januari 2023, har slutförts. 

 

Immunovia anpassar sin svenska verksamhet utifrån bolagets strategiska prioriteringar för att öka FoU-produktivitet och fokusera på kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d-testet i USA. Bolaget drar slutsatsen av forskningssamarbetet med Proteomedix, som inleddes i oktober 2022,  att Immunovias interna behov av FoU-kapacitet har förändrats och man beslutade därför att inleda en facklig samrådsprocess med syftet att minska antalet anställda inom FoU-verksamheten i Lund. 

 

Samrådsprocessen med facken är nu avslutad och den finansiella effekten av detta uppskattas minska bolagets rörelsekostnader med 10 miljoner kronor på årsbasis. 

 

För mer information, vänligen kontakta:
Philipp Mathieu

Vd och koncernchef
philipp.mathieu@immunovia.com

 

Karin Almqvist Liwendahl

CFO

karin.almqvist.liwendahl@immunovia.com

+46 709 11 56 08

 

 

Om Immunovia  
Immunovia är ett diagnostikföretag med visionen att revolutionera den blodbaserade diagnostiken och öka överlevnadsfrekvensen för patienter med cancer.

Vår första produkt, IMMray® PanCan-d, är det enda blodtest som för närvarande är tillgängligt på marknaden för tidig upptäckt av cancer i bukspottkörteln. Testet har oöverträffad klinisk prestanda. Kommersialiseringen av IMMray® PanCan-d startade i augusti 2021 i USA där IMMray® PanCan-d erbjuds som ett laboratorieutvecklat test (LDT) exklusivt av Immunovia, Inc. För mer information, se: www.immunoviainc.com.

Immunovia samarbetar och engagerar sig med vårdgivare, ledande experter och patientgrupper globalt för att göra detta test tillgängligt för alla högriskgrupper för bukspottkörtelcancer. 

USA, den första marknaden där IMMray® PanCan-d är kommersiellt tillgängligt, är världens största marknad för upptäckt av cancer i bukspottkörteln med ett uppskattat värde på mer än 4 miljarder USD årligen.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterade på Nasdaq Stockholm. För mer information, besök www.immunovia.com.

 

                                                                         

Pressmeddelande (PDF)