Boston An independent LDT provider
OBS:Immunovia har upphört med kommersialiseringen av IMMray PanCan-d-testet. Mer information finns här: https://rb.gy/zmwfz

University College London Hospital påbörjar insamlingen av blodprov för att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d för patienter med symptom

november 2, 2017

University College London Hospital kommer att utvärdera Immunovias IMMray™ PanCan-d på 360 patienter med symptom som tyder på tidig bukspottkörtelcancer

LUND ― Immunovia meddelar att Prof. Pereira och hans team vid Institute for Liver and Digestive Health, University College London (UCL) har påbörjat insamlingen av 360 blodprov till en studie som syftar till att utvärdera IMMray™ PanCan-d användbarhet för patienter med bukrelaterade symptom som besöker center för sekundärvård som t.ex gastroavdelningar eller diagnostiska center (MDC). Studien finansieras av London Cancer Vanguard och väntas löpa i ett år och kommer också att validera användningen av ett digitalt kliniskt beslutsstödsverktyg som för närvarande används i primärvården som ett riskbedömningsverktyg för bukspottkörtelcancer.

Prof. Stephen Pereira, professor i hepatologi och gastroenterologi vid UCL Institute for Liver and Digestive Health kommenterade: “Nästan hälften av patienterna med pankreas adenocarcinoma diagnostiseras när de som akutåtgärd skrivs in på sjukhuset. Dessa patienter har mycket lägre sannolikhet att överleva ett år efter diagnos. Anledningarna till detta är många, såsom att patienterna har vaga symptom, att allmänläkare inte överväger möjlig cancerdiagnos eller att sjukhus inte har tydliga rutiner för att undersöka sådana patienter. IMMray™ PanCan-d har redan demonstrerat lovande resultat för tidig upptäckt av bukspottkörtelcancer och denna pilotstudie kommer att ge den första möjligheten att utvärdera om detta test kan användas för diagnosticering av högrisksymptomatiska patienter som befinner sig i ett behandlingsbart stadie. Baserat på framgångsrika resultat av denna initiala pilotstudie planerar vi att gå vidare med en omfattande prospektiv valideringsstudie.”

Immunovias VD, Mats Grahn kommenterade: “Vi är glada över att jobba med en institution i världsklass som University College London Hospitals och det multidisciplinära diagnostiska centret lett av Prof. Pereira för att föra vårt IMMray™ PanCan-d-test för diagnos av en ny högriskgrupp av patienter med symptom som tyder på tidig bukspottkörtelcancer mot klinisk acceptans och användning. Vårt mål är att slutföra detta försök under nästa år och om framgångsrikt påbörja en större prospektiv validering. Om kombinationen av riskbedömningsverktyget och vårt test visar sig kunna upptäcka bukspottkörtelcancer tidigt nog för att kunna operera kommer detta vara ett fullständigt avgörande genombrott för diagnosticering av denna mycket dödliga cancerform.”

Mats Grahn kommer att kommentera detta initiativ i samband med telekonferensen rörande Q3 rapporten på måndag den 13 nov kl 16.00.

För att delta i telefonkonferensen ring:
SE: +46 8 56642662
CH: +41 225675548
DE: +49 69222229046
DK: +45 35445575
UK: +44 2030089808
US: +1 855 8315945 

För mer information, vänligen kontakta:
Mats Grahn

VD, Immunovia
Tel.: +46-70-5320230
Email: mats.grahn@immunovia.com

Om Immunovia

Immunovia AB grundades 2007 av forskare från Institutionen för immunteknologi vid Lunds universitet och CREATE Health, strategiskt centrum för translationell cancerforskning i Lund, Sverige. Immunovias strategi är att analysera den uppsjö av information som finns i blodet och översätta den till kliniskt användbara verktyg för att diagnostisera komplexa sjukdomar så som cancer, tidigare och mer exakt än vad som tidigare varit möjligt. Immunovias centrala teknologiplattform, IMMray™, baseras på analys av mikroarrayer av biomarkörantikroppar. Företaget utför nu kliniska valideringsstudier för kommersialisering av IMMray™ PanCan-d, som kan bli det första blodbaserade testet för tidig diagnos av pankreascancer. I början av 2016, initierade företaget ett program med fokus på diagnos, prognos och terapimonitorering av autoimmuna sjukdomar. Det första testet från detta program, IMMray™ SLE-d, som är en biomarkörsignatur framtagen för differentialdiagnos av lupus utvärderas och valideras nu. (Källa: www.immunovia.com)

Denna information är sådan som Immunovia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom nedanståendes kontaktpersons försorg, för offentliggörande på datum och tid enligt ovan.

Immunovias aktier (IMMNOV) är noterad på Nasdaq Stockholm First North med Wildeco som bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.immunovia.com.

Om University College of London Hospitals MDC
UCLH Cancer Collaborative driver tre multidisciplinära diagnostikcenter (MDC) på Barking, Havering and Redbridge Universitetssjukhus NHS Trusts, North Middlesex University Hospital NHS Trust och UCLH (University College London Hospitals NHS Foundation Trust. Vi stöttar också utvecklingen av MDC på Southend University Hospital NHS Foundation Trust. 

Multidisciplinära diagnostiska center är till för patienter med s.k. ”vaga symtom” som skulle kunna indikera cancer. Dessa patienter behöver snabb tillgång till lämpliga test för att förbättra tidig diagnos. Projektet är en del av det nationella Accelerate, Coordinate, Evaluate (ACE)-programmet som tillsammans finansieras av Cancer Research UK, Macmillan Cancer Support och NHS England.

Det kan vara svårt att snabbt referera patienter med vaga symptom såsom buksmärtor, viktnedgång eller smärtfri gulsot till de mest lämpliga test. För att tillgodose dessa patienter och ytterligare understödja tidig diagnos så har multidisciplinära diagnostiska center designats för att erbjuda snabb diagnos för patienter. (https://www.uclh.nhs.uk/MDC)  

Release